artikel

Toets de gemaakte afspraken

Horeca

Plan voor ontwikkeling
Maak de afspraken die uit het beoordelingsgesprek naar voren zijn gekomen zichtbaar door een ontwikkelingsplan op te stellen. Zo kunt u de persoonlijke groei van de medewerker volgen. Geef de hem inzage in het plan zodat u beide dezelfde verwachtingen van de toekomst hebt.

Functioneringsgesprek
Houd een half later een functioneringsgesprek. Hierin bespreekt u of en hoe de gemaakte afspraken zijn nagekomen. Dit is tevens het moment om het ontwikkelingsplan bij te stellen indien dit nodig is.

Reageer op dit artikel