artikel

Borst wil XTC blijven controleren op housefeesten

Horeca

Minister Borst (Volksgezondheid) wil XTC-pillen blijven controleren op housefeesten. Een Kamermeerderheid van VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie en SGP wil met de zogeheten testen op locatie stoppen. Deze harddrug is verboden, zo onderstreepten de fractie woensdag 12 december. De Rijksoverheid moet dan niet een keurmerk afgeven als het ‘goede XTC’ betreft, vinden zij.

Het is erg inconsequent om een tafeltje neer te zetten achter de ingang om de kwaliteit van de pillen vast te kunnen laten stellen, zo stelden de fracties tijdens een debat. Borst beoogt met deze incidentele testen echter heel iets anders te bereiken. Het helpt volgens haar namelijk om een goed beeld te krijgen van wat er in omloop is op de markt. Bovendien kan er snel gereageerd worden als er ‘rotzooi’ in omloop is. ‘Er zijn meer voordelen dan nadelen.’ Voor een verbod voelt zij dus niets.

Overigens is de PvdA-fractie het wel met Borst eens dat door deze incidentele testen een goed beeld gegeven kan worden van de XTC-markt. Woordvoerder Apostolou is er echter wel op tegen dat die testen worden gedaan, terwijl feestgangers al bij binnenkomst hun pillen hadden moeten inleveren. De pillen die bij binnenkomst worden ingeleverd lenen zich goed voor een test, stelt hij. Hij vindt het wel raar als bezoekers van een housefeest vervolgens nog wel even de kwaliteit van pillen kunnen laten vaststellen.

De Kamer toonde zich er verder erg ongerust over dat nederwiet in 2000 iets meer van de werkzame stof THC bevatte dan het jaar ervoor. De wiet wordt daarvan sterker. Was het gehalte THC in 1999 nog 8,6 procent, in 2000 was dat opgelopen tot 11,3 procent. Borst weet inmiddels dat dit percentage momenteel weer gezakt is. Met hoeveel, wist zij nog niet. Zij laat nu onderzoeken hoe het komt dat het THC-gehalte zo hoog is en wat dat betekent voor de gezondheid. Als het schadelijk blijkt te zijn, wil zij een maximum stellen aan het THC-gehalte zoals dat verkocht mag worden in koffieshops.

Reageer op dit artikel