artikel

Eigenaar café De Hemel zegt niets bij getuigenverhoor

Horeca

Eigenaar Jan Veerman van café De Hemel in Volendam wilde maandagmiddag 10 december voor de rechtbank in Haarlem niets zeggen over zijn rol bij de brand in zijn zaak in de vroege ochtend van nieuwjaarsdag. Hij beriep zich op zijn verschoningsrecht, omdat het Openbaar Ministerie (OM) een gerechtelijk vooronderzoek tegen hem is begonnen. Nabestaanden en slachtoffers reageerden teleurgesteld op zijn weigering. Door de brand in de nieuwjaarsnacht kwamen veertien jongeren om het leven en raakten bijna tweehonderd jeugdige cafébezoekers gewond

. Maandag begonnen voor de rechtbank de openbare getuigenverhoren in een civiele zaak die door de Belangenvereniging Slachtoffers Nieuwjaarsbrand (BSNV) is aangespannen om te kunnen vaststellen wie er aansprakelijk is voor de brand. Veerman is één van de negen betrokkenen die worden gehoord.

De BSNV hoopt, met hulp van een aantal letselschadeadvocaten, te kunnen vaststellen of de gemeente Edam-Volendam en Veerman aansprakelijk kunnen worden gesteld. Na de verhoren bekijken de advocaten of voldoende bewijs is verzameld om een civiele bodemprocedure te beginnen. De rechter beslist vervolgens over de aansprakelijkheid.

Rechter-commissaris Th. Röell die het getuigenverhoor leidde, honoreerde het verzoek van Veermans advocaat F. Schneider. ‘Het is buitengewoon moeilijk te beoordelen wat niet belastend zou kunnen zijn voor Veerman’, vond Röell. ‘Het kan niet zo zijn dat hij in het strafproces niet verplicht is te antwoorden en dat hier wel zou moeten doen.’

Letselschadeadvocaat J. Beer vond dat Veerman vragen had kunnen beantwoorden over de rol van de gemeente, omdat hij daarmee zijn eigen zaak en die van zijn naasten niet schaadt.

Het is nog niet duidelijk of de letselschadeadvocaten in hoger beroep gaan tegen het besluit van de rechter-commissaris Veermans beroep op het verschoningsrecht te honoreren. ‘Dat hangt af hoe de getuigenverhoren de rest van de week verlopen. Misschien moeten we personeelsleden van De Hemel oproepen die niet verdacht worden van strafbare feiten’, aldus advocaat R. de Haan. Veerman wordt verdacht van medeplegen van brand door schuld en medeplegen van dood door schuld. Het OM is ook een gerechtelijk vooronderzoek begonnen tegen Veermans 24-jarige dochter L. en tegen barkeeper J.V. (Veerman). Zij worden woensdag in Haarlem verhoord in de civiele zaak.

Veerman verklaarde voor de rechtbank in Haarlem nooit te zijn gehoord door de commissie-Alders. De commissie bracht eerder dit jaar een rapport uit over de toedracht en de oorzaak van de brand. De commissie heeft echter wel met Veerman gesproken. Ook de gezamenlijke inspecties die bij het onderzoek waren betrokken, deden dat, verklaarde de secretaris van de commissie, G. van Staalduinen maandag.

Volgens Staalduinen klopt het dat Veerman niet is gehoord. ‘Want de commissie hoorde niemand. Zij had dat recht niet. Alle onderzoeken zijn door de gezamenlijk inspecties gedaan die voor de commissie werkten, waaronder de inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding. Die hebben met Veerman gesproken, en later heeft ook de commissie dat gedaan’, aldus Staalduinen.

De eerste die maandag werd verhoord, was C. Bont, brandpreventieambtenaar van de gemeente. Hij verklaarde Veerman talloze malen op zijn verantwoordelijkheden te hebben gewezen. Op zijn advies had de gemeente zich tot doel gesteld de gebruiksvergunningen voor alle horecagelegenheden in de gemeente in 2007 in orde te hebben. ‘Het handhavingsbeleid voor bestaande bouw stond nog in de kinderschoenen’, verklaarde Bont. ‘Normen voor brandveiligheidsniveau moesten nog worden ontwikkeld.’

De ambtenaar had alle horecagelegenheden vorig jaar een brief gestuurd over de richtlijnen voor het ophangen en impregneren van kerstversiering. ‘Controles voerden we vorig jaar nog niet uit. Het was de bedoeling om daar dit jaar mee te beginnen.’ Volgens Bont heeft de snelle ontbranding van de kerstversiering in het café in combinatie met de paniek die uitbrak, ertoe geleid dat de brand zoveel gevolgen heeft gehad. ‘Het had niets te maken met het ontbreken van de gebruiksvergunning.’

Als vierde personeelslid van het café moet R. Schilder woensdag zijn verhaal doen. Daarna is het de beurt aan een gemeenteambtenaar en aan oud-wethouder van Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, W. Visscher. Ook C. van Altena, hoofd van de afdeling VROM van de gemeente Edam-Volendam komt aan het woord. Hij is onlangs aan de lijst toegevoegd. Hij is de directe chef van Bont en volgens letselschadeadvocaat J. Beer daarom een belangrijke getuige. Oud-burgemeester F. IJsselmuiden sluit de getuigenverhoren vrijdag 14 december af.

Reageer op dit artikel