artikel

Euro en computer

Horeca

Het moment waarop de euro wordt ingevoerd komt steeds dichterbij. Ook uw computer dient in meer of mindere mate ‘eurobestendig’ te zijn. Hieronder volgt een handreiking voor computers die met Microsoft Windows werken (de meeste) en de tekstverwerker Word.

Wellicht maakt u nu al offertes waarin u in euro’s rekent. Die bedragen wilt u dan met het euroteken (€) weergeven. Vrijwel alle recente computers voorzien daarin met een euroteken op het toetsenbord. Dat teken vindt u dan op dezelfde toets als de 5 en het procentteken. In recente versies van tekstverwerker Microsoft Word geeft u het teken weer door de Ctrl- en Alt-toets tegelijkertijd ingedrukt te houden en dan het euroteken (of de toets met procentteken en 5) aan te slaan. In de meeste gevallen zal het euroteken, in uw tekst, op uw beeldscherm verschijnen. Helaas dit werkt nou net niet op uw computer of met uw toetsenbord. In Word kunt u dan onder ‘invoegen’ de optie ‘symbool’ kiezen. In de lijst het €-teken selecteren, en op deze wijze het symbool in uw tekst invoegen. Ook kunt u hier aan het teken een sneltoets toewijzen.

Een logische combinatie is dan bijvoorbeeld Latje. Het is mogelijk dat in uw computer nog geen tekenset staat waarin het euroteken is opgenomen. Dit kunt u in Word controleren door de numerieke code van het teken in te toetsen. Elk letterteken heeft namelijk zo’n numerieke code. Bijvoorbeeld Alt-159 voor de gulden. Houdt de Alt-toets ingedrukt en typ op de numerieke toetsen (rechts op uw toetsenbord) en in uw tekst verschijnt het gulden teken. Dit zal met de gulden altijd werken. Nu de controle of het euroteken in uw tekenset zit. De numerieke code voor het euroteken is Alt-0128. Als het teken na het intypen van deze code niet verschijnt zit het niet in de tekenset. Dit kunt u oplossen door een nieuwe versie van de tekenset binnen te halen. Dit doet u op de site van Microsoft. Hierover vindt u meer informatie op de website van Microsoft onder www.microsoft.com/windows/euro.asp.

Reageer op dit artikel