artikel

Eurotips van de politie

Horeca

In de maand januari zal er in iedere fastfoodonderneming aanzienlijk meer geld aanwezig zijn. Er zijn dan immers twee betaalmiddelen: de euro en de gulden. Hieronder een aantal tips van de politie hoe om te gaan met dit extra geld in uw zaak.

Cashbox
De politie raadt aan om bij de kassa een cashbox of afroomkluis te plaatsen en hier al het geld dat niet noodzakelijk is als wisselgeld, in te stoppen. Natuurlijk kunnen hier direct de guldenbiljetten in. De sleutel van de cashbox hoort vanzelfsprekend niet in de kassa te liggen. De box dient stevig aan de toonbank te zijn bevestigd. Met waarschuwingsstickers kunnen potentiële dieven opmerkzaam worden gemaakt op de tijdvertraging van de afroomkluizen. Ondernemers die tussentijds kassalades wisselen, doen er goed aan deze af te dekken tijdens het vervoer door de zaak. De ruimte waar de lades heengaan, moet afgesloten zijn.

Afstorten
Ondernemers die hun eurovoorraad ontvangen kunnen aan de vervoerder meteen guldenmunten meegeven. Als de muntvoorraad al te groot is, kan de ondernemer deze gratis eerder laten afhalen.
Het afstorten van guldenbiljetten en speciale munten (zoals zilveren tientjes) kan gewoon bij de bank of via waardetransporteurs. Het zelf vervoeren van geld staat bij de banken nog steeds hoog op de lijst van riskante handelingen. De politie geeft hiervoor een aantal tips:

  • Zorg ervoor dat het gereed staande geld in de cafetaria niet eenvoudig gestolen kan worden;
  • Vervoer het geld op wisselende tijdstippen langs wisselende routes. -Stort bij voorkeur af tijdens kasuren ìn de bank. Gebruik daarbij de kasetui, dit voorkomt wachttijden;
  • Vervoer het geld onopvallend, liefst met meerdere personen;
  • Bij het signaleren van verdachte omstandigheden bij het verlaten van het bedrijfspand of in de buurt van de bank, stel het transport dan uit naar later;
  • Afstorten in de nachtkluis moet vlot gebeuren. Gaat de sleutel niet gemakkelijk in het slot,
  • Breek dan de cassettestorting af en neem contact op met de politie;
  • Als het geld door medewerkers wordt vervoerd, is de ondernemer verplicht hen een training en instructie te geven hoe zij het geld moeten vervoeren en hoe te handelen bij een overval.
  • Reageer op dit artikel