artikel

Investeren in welk jaar?

Horeca

Het einde van het jaar komt in zicht en u vraag uzelf misschien af of het verstandig is om dit jaar nog te investeren. Investeren om alleen belasting te besparen een verkeerd uitgangspunt is. U krijgt immers nooit zoveel terug als wat u moet betalen. Het wel verstandig om te bekijken wanneer u moet investeren want soms moet investeringen verleggen naar een komend jaar of ze juist in dit jaar te doen.

Houdt de volgende zaken in de gaten:
1.
Investeringen in 2001 moeten de f 3967,- te boven gaan.
2. Goederen die bij elkaar horen kunt u als één investering zien (v.b. 5 stoelen samen meer dan f 1000,-).
3. Zorg dat u onder een bepaalde grens blijft (v.b. totaal investering tot f 65.000,- = 27 % investeringsaftrek; daarboven levert nog maar 21% aftrek op over het geheel)
4. Energie investeringsaftrek komt boven op de gewone investeringsaftrek
5. Voor firmanten geldt de grens van f 3967,- per persoon, maar in de praktijk voor de gehele firma indien men het verzoek doet om bij desinvestering ook uit te gaan van de gehele firma.
6. Indien het bedrijfsmiddel niet in gebruik is genomen dan geldt alleen als investeringsaftrek datgene wat is betaald voor 31 december. De rest van het bedrag komt pas in een later jaar tot de investeringsaftrek.
7. De volgende zaken komen niet voor investeringsaftrek in aanmerking: bedrijfsmiddelen die voor meer dan 70% aan andere ter beschikking worden gesteld, bedrijfsmiddelen van minder dan f 1000,- (ex btw) , grond, woonhuizen, personenauto’s, effecten, vaartuigen voor representatieve doeleinden, dieren, goodwill.
8. Voor energieaftrek komen in aanmerking: energiebesparing in bouwwerken, energiebesparing in apparatuur, energiebesparing in of bij transportmiddelen, aanwenden of toepassen duurzame energie, energieadvies
9. Er is ook een milieu-investeringsaftrek op milieuvriendelijke bedrijfmiddelen.De tegenpool van investeringsaftrek is de desinvestingsaftrek.. Desinvesteren is van toepassing als men voor meer dan f 3967,- aan het bedrijf onttrekt en waarvoor men investeringsaftrek heeft genoten.

Als desinvestering wordt o.a. gezien:
1.
Verkoop, ruilen, schenken, inbreng in een BV.
2. Annulering van een bestelling
3. Vermindering van de prijs van een bedrijfsmiddel.
4. Onttrekking aan de onderneming naar b.v. privé
5. Wijziging van de bestemming
6. Het niet in gebruik nemen van het bedrijfsmiddel binnen 3 jaar na aanvang van het kalenderjaar waarin de investering heeft plaatsgevonden.

Bijt u hierop maar eens stuk!
Bert Harks
HAAK Horeca Advies Groep
0499-367369

Reageer op dit artikel