artikel

Steeds meer plannen voor zorghotels

Horeca

Meer dan de helft van de ziekenhuizen en bijna een derde van de verpleeghuizen in Nederland bekijkt de mogelijkheid om een zorghotel te ontwikkelen. Dat blijkt uit onderzoek van Horwath Consulting en het adviesbureau Scenter. Het onderzoek is uitgevoerd onder 66 verpleeghuizen en 23 ziekenhuizen.

Drie verpleeghuizen hebben al een zorghotel, terwijl twintig van de ondervraagden van plan zijn er een te realiseren. Van de onderzochte ziekenhuizen hebben er momenteel twee een zorghotel, terwijl twaalf ziekenhuizen plannen hebben om een zorghotel te beginnen.Het zorghotel wordt door veel zorginstellingen gezien als een manier om in te spelen op de huidige ontwikkelingen in het zorgstelsel. In 2001 heeft de Tweede Kamer het voorstel voor een nieuw zorgstelsel geaccepteerd. In dit stelsel krijgt de zorgconsument een eigen budget waarmee hij of zij zelf zorg inkoopt. Het eigen budget, in samenhang met de toegenomen welvaart onder ouderen, zal naar verwachting leiden tot een grotere behoefte aan nieuwe woon-, zorg- en tussenvormen hiervan voor de zorgbehoevende oudere. Het zorghotel is hier een voorbeeld van.

De toenemende behoefte aan zorghotels blijkt uit het onderzoek ‘Zorg voor Cliënten’, dat Horwath Consulting recentelijk samen met Scenter heeft uitgevoerd. Het onderzoek is opgezet om de cliëntgerichtheid van zorginstellingen in kaart te brengen en om waar mogelijk verbeterpunten aan te geven. Want, zo vroegen Horwath en Scenter zich af, hoe kan een hotel doorgaans zoveel klantvriendelijker zijn dan een zorginstelling? En hoe kan tegelijkertijd een hotelkamer zoveel goedkoper zijn? Juist nu, in een tijd waarin de zorgbehoevende steeds mondiger, gezonder én vermogender wordt, moet de zorg de richting van de hotellerie kiezen. En dat gebeurt dan ook langzaamaan, zo stellen de onderzoekers vast.

Zorginstellingen zijn volgens het onderzoek op een aantal punten uitstekend vergelijkbaar met de hotellerie. Met name op het gebied van voedselverstrekking en facilitaire diensten zijn mooie parallellen te trekken. Waar de hotellerie het heeft over ‘goed gastheerschap’, spreekt de gezondheidszorg over ‘cliëntgericht werken’. Het onderzoek van Horwath en Scenter wijst uit dat het merendeel van het facilitair personeel in instellingen (het percentage varieert van 54 tot 89 procent per instelling) tegenwoordig training krijgt om cliëntgericht te werken. Ook tweederde van de verplegenden/verzorgenden wordt getraind op dit terrein.Verbetering in deze situatie is volgens beide bureaus zonder meer wenselijk.

Het laten invullen van enquêteformulier of het simpelweg bij familieleden informeren naar specifieke wensen en behoeften van bewoners zou al een stap in de goede richting zijn.Van de ondervraagde instellingen gaf 90 procent aan bewust bezig te zijn met het veraangenamen van de sfeer. Aankleding, meubilair en kleurgebruik worden in dit verband vaak als instrumenten gebruikt. Driekwart van de ondervraagden is overigens van mening dat de bewoners het verpleeghuis een prettige woonomgeving vinden.

Voorts brengt het onderzoek enkele interessante wetenswaardigheden naar buiten over de voedselverstrekking. Bijna 70 procent van de instellingen werkt met componenten-keuzemenu’s. In 11 procent van de verpleeghuizen wordt à la carte gekookt. Treurig is dat in maar liefst 9 procent van de verpleeghuizen de bewoners nog altijd geen enkele keuzevrijheid hebben als het om de warme maaltijd gaat.

In één op de vijf verpleeghuizen mag de bewoner zelf bepalen wanneer hij of zij eet. Ruim driekwart van de bewoners mag zelf bepalen wanneer de wekker ’s morgens gaat en bijna 90 procent beslist zelf wanneer ’s avonds het licht uit gaat. Wie het rapport van Scenter en Horwath in zijn geheel wil lezen, kan terecht op de website van Scenter: www.scenter.nl. Het onderzoek is ook te koop, voor f 125,- bij Scenter in Bosch en Duin. Overigens is er eerder dit jaar ook een onderzoek ‘Zorg voor patiënten’verschenen, over klantgerichtheid in ziekenhuizen.

Reageer op dit artikel