artikel

Denk aan de Drank- en Horecawet

Horeca

Bestudeer de Drank- en Horecawet, zodat u exact weet wat de inrichtingseisen zijn. De eisen zijn opgesteld om de gast een prettig en veilig verblijf te bieden in een horecabedrijf. Erg belangrijk dus. Een overzicht van de eisen: * In uw bedrijf dient minimaal één ruimte te zijn van minimaal 35 m². Andere ruimtes moeten […]

Bestudeer de Drank- en Horecawet, zodat u exact weet wat de inrichtingseisen zijn. De eisen zijn opgesteld om de gast een prettig en veilig verblijf te bieden in een horecabedrijf. Erg belangrijk dus. Een overzicht van de eisen:

* In uw bedrijf dient minimaal één ruimte te zijn van minimaal 35 m². Andere ruimtes moeten minimaal 25 m² groot zijn.

* Vanuit ieder punt van de ruimte moet u 15 m² van de ruimte kunnen overzien.

* De hoogte van de ruimte moet over ten minste 5/6 van de vloeroppervlak tenminste 2,60 meter bedragen.

* Uw verlichting dient zodanig te zijn dat op één meter boven de vloer de verlichtingssterkte voldoende (tenminste 50 lux) bedraagt. De verlichting dient aangesloten te zijn op de noodstroom.

* U moet mechanisch met buiten kunnen ventileren. De capaciteit van de ventilatie moet tenminste zes maal het volume van de oppervlakte van de ruimte zijn, maal 2,60 meter.

* De gezamenlijke openingen van de ventilatie moeten tenminste 1/500 deel van de vloeroppervlakte zijn.

* Uw bedrijf moet aangesloten zijn op het waterleiding-, licht- en elektriciteitsnet.

* Er moet minimaal één voorziening zijn waar glas en vaatwerk met stromend drinkwater te reinigen is.

* Er dienen volledig gescheiden toiletten te zijn voor mannen en voor vrouwen. In de toiletten moet de mogelijkheid zijn om de handen te wassen met stromend drinkwater. Een toiletruimte moet met minimaal twee deuren met een ruimte in verbinding staan. Urinoirs en toiletpotten moeten op de waterleiding zijn aangesloten.

 

Reageer op dit artikel