artikel

F

Horeca

Faalkosten Dit zijn kosten die voorkomen hadden kunnen worden; kosten die het gevolg zijn van fouten. Een sterk onderschat fenomeen. Een te hoge werkdruk kan bijvoorbeeld tot onnodige fouten en daarmee tot operationele faalkosten leiden. Facilitaire horeca In de breedste zin: alle horeca-achtige activiteiten die niet onder de traditionele horeca vallen en die ten dienste […]

Faalkosten
Dit zijn kosten die voorkomen hadden kunnen worden; kosten die het gevolg zijn van fouten. Een sterk onderschat fenomeen. Een te hoge werkdruk kan bijvoorbeeld tot onnodige fouten en daarmee tot operationele faalkosten leiden.

Facilitaire horeca
In de breedste zin: alle horeca-achtige activiteiten die niet onder de traditionele horeca vallen en die ten dienste staan van een ander primair dienstverlenend product. Bijvoorbeeld een koffieterras in een tuincentrum of warenhuis, een restaurant in een dierentuin, een ijscokar in een pretpark. Enzovoort. Ook wel publiekscatering genoemd, als tegenhanger van bedrijfscatering. Zie ook BtoB en Commerciële catering.

FAQ
Frequently asked questions. Bent u er op voorbereid? Zie ook NAQ.

F&B
Food and beverage. Dus: voeding en drank. In Amerikaanse hotellerie en catering: het F&B department. F&B staat met name voor de activiteit van de totale handling van voeding en dranken. De voeding- en drankenproducten zelf worden meestal kortweg aangeduid met de verzamelnaam food.

Fastfood
Een specifieke vorm van food service, waarbij aspecten als snelheid, conceptmatige aanpak, standaardisering, branding en (in veel gevallen) een mix van bediening en zelfbediening de meest herkenbare elementen zijn. Snelheid alleen maakt nog geen fastfood. Bedrijven/ketens als McDonald’s en Burger King dragen alle elementen van fastfood in zich. Ook de catering bedient zich van fastfood. Zie ook Concessiecatering.

Feasibility study
Haalbaarheidsonderzoek.

FIFO
Staat voor: ‘First In First Out’. Wat er het eerst inkwam, moet er ook het eerst weer uit. Een magazijnterm die met name van toepassing is op het omgaan met voedsel. Gemakkelijk in theorie, minder eenvoudig in de praktijk.

Finger food(s)
Gerechtjes die zo uit de hand gegeten kunnen worden, zonder dat men daar bestek of serviesgoed voor nodig heeft. Vooral handig in partycatering, zowel voor cateraar als voor gast.

Fixed
Vast. Als in fixed prices, fixed wages (lonen) enzovoort.

FM
Afkorting voor: Facility Management. Kwam in jaren ’70 overgewaaid uit Amerika en Engeland. Opvolger van interne afdelingen als algemene zaken, technische dienst, huishoudelijke dienst en interne dienst. Facility Management kent ruwweg twee stromen, twee visies. De eerste, de Amerikaanse, gaat uit van het onroerend goed. Hoe hou je dat in stand en gebruik je dat zo goedkoop en renderend mogelijk? In de tweede visie, de meer Europese, staat de mens centraal. Hoe ‘faciliteer’ je een gebouw zodanig dat de mens daarin optimaal functioneert en rendeert?

Food
Komt uit de retail. Is meer dan voedsel alleen. Onder food, te onderscheiden van non-food, vallen ook alle vloeibare consumptieve producten. Zie ook F&B.

Food cost
De kosten van de ingrediënten, als percentage van de verkoopprijs. Als een menu van 100 gulden aan ingrediënten 35 gulden heeft gekost, dan is de food cost 35 procent. De food cost komt uit de Amerikaanse hotellerie- en restaurantwereld, als een middel om de kosten op een eenvoudige, directe manier inzichtelijk en beheersbaar te houden.

Food processing
In technische zin is er vaak nauwelijks verschil tussen een food processing unit en een moderne productiekeuken. In beide wordt volgens de nieuwste technologieën en technieken voedsel geproduceerd. Specifiek voor de productiekeuken is de beperktere schaal en het feit dat er geen extra schakel is tussen producent en afnemer. De food processing-industrie werkt gewoonlijk via de groothandel, voor zowel foodservice als de huishoudelijke markt. Zie ook Centrale keuken.

Foodservice (industry).
Typisch Amerikaanse term die staat voor: dienstverlening in voeding. Dat wil zeggen: alle vormen van horeca en catering bij elkaar. Of, weer anders gezegd: de totale sector van de buitenshuisconsumptie. De gastvrijheidsindustrie. Zie ook Grootverbruik(sector) en Huishoudelijke markt.

Forfait
Aanneemsom. Een contractvorm in de uitbestede bedrijfscatering, waarbij de cateringopdracht tegen een vast jaarlijks bedrag wordt aangenomen.

Formule
Een duidelijk vastgelegde manier van werken en profileren/ verkopen. Bijna hetzelfde als concept.

FPM
Fixed price meal. Een maaltijd tegen een bepaalde, vaste prijs. Dat kan een maaltijd zijn die valt binnen de categorie ‘zoveel als je opkunt’. Het kan ook zijn dat de warme maaltijd in bijvoorbeeld een personeelsrestaurant elke dag dezelfde prijs heeft, ook al is er iedere dag een ander gerecht.

Floor plan
Komt uit de keukeninrichtingsstechniek. Op een floorplan wordt de ruwe lay-out van een keuken uitgetekend. Het floorplan beantwoordt vragen als welke routing wordt gekozen, waar komt welke apparatuur?

Food safety
Voedselveiligheid.

Free-flow
Een uitgifte die bestaat uit diverse, niet aan elkaar gekoppelde buffetdelen, ook wel ‘eilanden’ genoemd. Voorganger, maar nog altijd toegepast, is het lijnbuffet.

Front cooking
Een mix van bediening en zelfbedieningsuitgifte, waarbij het assortiment geheel of gedeeltelijk voor het oog van de klant wordt bereid/geassembleerd. Een goed voorbeeld is La Place van V&D. Zie ook Assemblagekeuken.

Front office
De plek waar de ‘up-front’-activiteiten plaatsvinden, in het zicht van de gast/klant/consument. Tegengestelde is back office.

Full operating
Een vorm van operating waarbij de operator alle deeltaken voor zijn rekening neemt.

Full service
Een vorm van uitbesteding waarbij alle mogelijk uit te besteden taken aan de cateraar/operator zijn toevertrouwd, van inkoop en management/beheer tot en met onderhoud.

Terug naar het ABC…

Ga naar de letter G!
Reageer op dit artikel