artikel

Afval in beweging

Horeca

Afval is een groot probleem in een klein, maar welvarend land als Nederland. De afvalberg groeit nog steeds. Ook uw organisatie heeft er mee te maken en het vereist de nodige aandacht en deskundigheid van betrokkenen. Die aandacht en deskundigheid is nodig om meerdere redenen. Zo is de zorg voor ons milieu een dwingende reden […]

Afval is een groot probleem in een klein, maar welvarend land als Nederland. De afvalberg groeit nog steeds. Ook uw organisatie heeft er mee te maken en het vereist de nodige aandacht en deskundigheid van betrokkenen. Die aandacht en deskundigheid is nodig om meerdere redenen. Zo is de zorg voor ons milieu een dwingende reden maar natuurlijk ook onze gezondheid, de veiligheid, een prettige leef- en werkklimaat en de kostenbeheersing. Elk zichzelf respecterende organisatie gaat zorgvuldig om met afval. Het scheiden aan de bron, inzamelen, afvoeren, (laten) verwerken of recyclen vraagt kennis van zaken.

Hoe kan afvalpreventie en hergebruik worden gerealiseerd? Welke balans moet er bestaan tussen milieudoelstellingen, interne klantgerichtheid en kostenbeheersing? Enkele punten die ook de komende jaren actueel zijn. Elke organisatie heeft zijn eigen problematiek en kent hierin zijn eigen doelen en mogelijkheden. Het verwijderen van afval moet tegen zo laag mogelijke kosten geschieden. Het afval moet op een verantwoorde wijze afgevoerd worden. De kosten van afval moeten dalen. De studiedag ‘Afval in beweging’ geeft op een praktische wijze antwoord op deze vragen.

Wat levert deze studiedag u op?
· Wat is afval en hoe kunt u vaststellen wat er in uw organisatie vrijkomt?
· Wat is het nut van scheiden aan de bron?
· Welke inzamelmaterialen zet u in en waar moet u op letten bij de interne inzameling?
· Hoe kiest u een externe inzamelaar/ afvalverwerker?
· Wat kost het? Een verantwoorde balans tussen ecologische economische aspecten.
· Wat moet u als ‘afvalmanager’ eigenlijk doen?
· De regels en heffingen. Uw relatie met Milieu, Veiligheid en Arbo.
· Hoe zet u een afvalbeheersysteem op?
· Wat zijn de valkuilen en waar moet u op letten?

Voor wie
Facility managers, afvalcoördinatoren, gebouwbeheerders, inkopers, hoofden huishoudelijke en interne diensten van kantoren, ziekenhuizen, scholen etc.

Inleiders
Inleider voor deze studiedag is drs. H.J.H.M. van Teeffelen MFM van VTTA een trainings- en adviesbureau op het gebied van inkoopmanagement, logistiek en facilitair management.

Data/plaats
12 februari 2004 Mercure Hotel Arnhem
30 september 2004 Mercure Hotel Utrecht-Bunnik

Tijden
De studiedag begint om 9.30 uur en eindigt rond 16.30 uur.

Kosten
De deelnamekosten zijn € 575,- per deelnemer, exclusief BTW, maar inclusief studiemateriaal en arrangement. Abonnees van de uitgaven van Reed Business Information ontvangen € 50,- korting.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther van Zwienen, u kunt haar direct bereiken onder doorkiesnummer (0314) 34 94 73.

Zibb.nl/horeca
Opleiding kiezen
Uw gegevens

Organisatie: *
Deelnemer 1: *
Deelnemer 2:
Functie: *
Adres: *
Postcode: *
Plaats: *
Telefoon: *
Fax:
E-mail: *
Internetadres:
* verplicht veld

Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie en/of speciale geselecteerde bedrijven. Indien u hiertegen bezwaar heeft, stuurt u een briefje naar Reed Business Information bv, t.a.v. Adresregistratie, Postbus 808, 7000 AV Doetinchem.

Reageer op dit artikel