artikel

Resultaatgerichte cateringcontracten

Horeca

Binnen de facilitaire begroting is catering één van de grootste kostendragers. Het open-boek-contract is nog steeds de meest gehanteerde contractvorm bij de huidige contracten tussen opdrachtgever en contractcateraar. Dit is een contractvorm waarbij de cateraar overwegend voor rekening en risico van de opdrachtgever de catering exploiteert. Toch kunt u als opdrachtgever daar veel aan verbeteren. […]

Binnen de facilitaire begroting is catering één van de grootste kostendragers. Het open-boek-contract is nog steeds de meest gehanteerde contractvorm bij de huidige contracten tussen opdrachtgever en contractcateraar. Dit is een contractvorm waarbij de cateraar overwegend voor rekening en risico van de opdrachtgever de catering exploiteert. Toch kunt u als opdrachtgever daar veel aan verbeteren. Bij een nieuwe aanbesteding willen opdrachtgevers een meer resultaatgericht contract waarbij over en weer duidelijk is wat van elkaar verwacht mag worden tegen een duidelijke prijsstelling.

De studiedag ‘Resultaatgerichte cateringcontracten’ geeft inzicht in het aanbestedingsproces van catering. Welke cateringproducten en -diensten zijn definieerbaar, wat zijn kostenbeïnvloedende factoren en hoe te komen tot een controleerbare dienstverlening?

Wat levert deze studiedag u op?
• Algemene introductie op het aanbesteden van een cateringcontract, inclusief de markt.
• Contractvormen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer; van inspanningsgericht naar resultaatgericht. Kwaliteits- en kostenmanagement met interne/externe cateraars. Mogelijkheden tot kostenreductie.
• Inkoopvoorwaarden.
• Structurele voorzieningen en voorzieningen op afroep. Kostenbeïnvloedende factoren en wat wordt waar gefactureerd en gecontroleerd; kortom de (geautomatiseerde) relatie tussen opdrachtgever, cateraar en interne klant. In welke mate subsidieert de opdrachtgever de kosten?
• Opstellen van een lijst met functionele specificaties om aan de hand daarvan een programma van eisen te maken.
• (Voor)selectie leveranciers; op basis van welke financiële en niet-financiële criteria neemt u de beslissing?
• Het implementatieproces.
• Het meten van de resultaten aan de hand van het contract, handhaven kwaliteit, evaluatie, bijsturing, sancties, waarborging.
• Continue verbetering, zelfsturende teams.
• Voorbeelden uit de praktijk van cateringcontracten.
• Cases.

Voor wie
Inkopers, contractmanagers, servicemanagers, hoofden huishoudelijke en interne dienst, facility managers, gebouwbeheerders, hoofden sector voeding.

Inleiders
Inleiders voor deze studiedag zijn A.J. Daamen MFM van Hospitality Consultants en drs. M. Boers van de Technische Universiteit Eindhoven.

Data/plaats
24 maart 2004 Mercure Hotel Arnhem
6 oktober 2004 Mercure Hotel Utrecht-Bunnik

Tijden
De studiedag begint om 9.30 uur en eindigt rond 16.30 uur.

Kosten
De deelnamekosten zijn € 575,- per deelnemer, exclusief BTW, maar inclusief studiemateriaal en arrangement. Abonnees van de uitgaven van Reed Business Information ontvangen € 50,- korting.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther van Zwienen, u kunt haar direct bereiken onder doorkiesnummer (0314) 34 94 73.

Zibb.nl/horeca
Opleiding kiezen
Uw gegevens

Organisatie: *
Deelnemer 1: *
Deelnemer 2:
Functie: *
Adres: *
Postcode: *
Plaats: *
Telefoon: *
Fax:
E-mail: *
Internetadres:
* verplicht veld

Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie en/of speciale geselecteerde bedrijven. Indien u hiertegen bezwaar heeft, stuurt u een briefje naar Reed Business Information bv, t.a.v. Adresregistratie, Postbus 808, 7000 AV Doetinchem.

Reageer op dit artikel