artikel

even bellen met … René Waerts

Horeca

René Waerts wordt de nieuwe juryvoorzitter van de Gouden Giraffe.

René Waerts juryvoorzitter van de Gouden Giraffe. Ik wist niet wat ik hoorde. Heb je jezelf aangeboden?
Ik ben gevraagd op voordracht van Romy Veer van Achmea en andre juryleden.

Waarom zei je ja?
Ik vond het altijd al leuk om te zien wat voor prachtige events er worden georganiseerd in Nederland, maar wat vooral interessant is om te zien hoe de juryleden van de bedrijven, nu de Hoge school de projecten beoordelen. Zij beoordelen vaak zaken die voor mij gewoon zijn. Men kijkt bijvoorbeeld graag naar de complexiteit van een evenement. Ik vind dat je vak, ik vertrouw er op dat als mijn auto naar de garage gaat daar mensen zijn die verstand hebben van automobielen. Ik kijk liever naar de vertaalslag, de creativiteit, de toegepaste techniek, het gebruik van andere media. Ik merk dat ik vaak voorkeur heb voor kleine vaak nieuw bureaus, die echt sprankelen van de creativiteit, maar dan beoordeelt de jury bijvoorbeeld dat de kwaliteit van uitvoering weer minder is. Leuke en interessante discussies dus.

Een nieuwe uitdaging, dus?
Een uitdaging, nee. Ik heb me halve leven de wereld rondgereisd om industriële shows te doen, ben sinds 1990 actief in de Nederlandse branche en heb sinds 1995 een eigen bedrijf. Maar ik vind het nog steeds leuk.

Hoe jureert de jury?
We hebben dit jaar voor het eerst een tweedeling gemaakt, een voorstel van mij. Er zijn nu twee categorieën: zakelijk en vermakelijk. De zakelijk events worden onder andere beoordeeld op hun effectiviteit (is er daadwerlijk sprake van een bijdrage in verkoop of verbetering van bijvoorbeeld bedrijfsculturen); de vermakelijk events zijn jubilea, feestavonden etcetera. De juryleden beoordelen dit jaar nog wat zakelijk en wat vermakelijk is, volgend jaar vragen we de deelnemers dit te beoordelen.

Maar concreet, de jury komt bij elkaar en wat doet ze dan?
We lezen allemaal de stukken en geven cijfers. Steeds worden creativiteit, kwaliteit van uitvoering, vertaalslag en toegepaste technieken als criteria gebruikt. Dan tellen we de cijfers op en ontstaat er een shortlist. Die shortlist komt elk jaar haast van zelf tot stand, zonder al te veel afwijkingen. Dan begint het echte werk, want dan moet men het eens worden met elkaar. Dat zijn stevige gesprekken, we kijken naar de video’s de ingezonden fotoboeken. Dit jaar hadden we een winnaar die op schrift de beste leek, maar toen we de uitvoering onderzochten verschoof de kandidaat naar een lagere notering. We hebben dit jaar ook een speciale prijs omdat we die inzending onvergelijkbaar vonden.

Frederik Bijleveld vond het niveau vorig jaar, inmiddels 1,5 jaar geleden, minder dan het jaar ervoor. Als ik hem mag citeren: ‘van de 26 inzendingen waren maar 10 bovengemiddeld. De vier genomineerde cases waren heel mooie events.’
Ik moet Frederik gelijk geven, Frederik heeft jaren evenals Henk van Dalen een prachtige bijdrage geleverd aan de jury. Ja, ik kan me vorig jaar nog goed herinneren. Twee inzendingen van Signum Niehe staken zo ver boven het gemiddelde uit dat al het andere wat vervaagde. Dat waren overigens wel projecten waar jaren aan gewerkt was, zodat de aandacht die er aan besteed was ook zichtbaar was. Toen hadden we wellicht die inzending al apart moeten voorzien van een prijs, om de andere ook een kans te geven met wat minder budget en tijd.

Hoe is het dit jaar met het niveau?
Ook dit jaar vind ik de inzendingen matig, dat komt natuurlijk ook door de economie en wellicht zendt niet een ieder wat in. Ik heb ooit een EVA gewonnen met een klant, die hebben daarna snel voor een ander bureau gekozen, sindsdien stuur ik ook niets meer in. Nee, dat is een grapje. Voor de duidelijkheid, Degroep & Waerts heeft en zal nooit deelnemen aan de Gouden Giraffe. In mijn Captijn & Heidinga tijd hebben we wel twee keer gewonnen.

Maar wat zeg je hiermee?
De tendens van niet spraakmakende events zal dus nog wel even voortduren. Politiek is het natuurlijk ook niet verantwoord om veel geld uit te gaan geven aan een feest, als er vaak net een reorganisatie achter de rug is. Zakelijke events worden nog steeds wel gehouden en voorzien van redelijke budgetten. Overigens is er niet per definitie een verband tussen geld en kwaliteit.

Van Maaike kreeg ik niets los over de genomineerden, die wil ze liever zelf in Event & Image als eerste publiceren en niet via het ‘roddelcircuit’, zoals ze dat zei. Dus: zeg het eens.
Er zijn nu in totaal 10 inzendingen genomineerd, we hebben de winnaars gekozen.

Prima dan, succes ermee!