artikel

Krachten van de Thee

Horeca

Nae ’t Oversetten der Chinesche Sprake; Ende heeft deze nae-volgende Deughden.

 • 1: Suyvert het grove Bloedt.
 • 2: Verdrijft de sware Droomen.
 • 3. Verlicht de herssenen van sware Dampen.
 • 4. Verlicht en geneest alle duyselingen en pijne des Hoofts.
 • 5. Is seer goed voor Water-sucht.
 • 6: Verdrooght de vochtige Catarnen des Hoofts
 • 7: Verteert alle rauw vochtigheyt.
 • 8. Neemt wegh alle verstoptheyt.
 • 9. Maakt het gesichte klaer.
 • 10. Het suyvert de verbrande Humeuren den hitte der lever.
 • 11. Tegen alle gebreken der blasen.
 • 12. Het versacht de grove Milt.
 • 13. ’t Verdrijft de overtolligen Slaep.
 • 14. ’t Verjaeght de Dommigheyt.
 • 15. ’t Maekt Gauw en Wacker
 • 16. ’t Courageert ’t Herte.
 • 17. Doet de vreese wijcken.
 • 18. ’t Verdrijft alle pijn des colijckx, dat van winden sijn oorspronck heeft.
 • 19. ’t Is goet gegen de windige gebreken des Lijfmoeder.
 • 20. Het versterckt alle inwendige deelen ende verteerende krachten.
 • 21. Scherpt het Vernuft.
 • 22. Het versterckt de Memorie.
 • 23. ’t Verwackert het Verstant.
 • 24. ’t Purgeert sachtelijkck de Galle
 • 25. ’t Sterckt Venus handel, dienstigh voor nieuw Getroude.
 • 26. ’t Lest de Dorst.
Reageer op dit artikel