artikel

‘De Unie is voor innovatie

Horeca

Vakbond de Unie heeft bijna 100.000 leden in Nederland, verspreid over allerlei sectoren. De vakbond sluit jaarlijks circa 300 CAO’s af. In de horeca heeft de bond slechts 500 leden. De horecabond FNV heeft er 15.000 is dus representatiever dan De Unie. Voor het sluiten van een CAO is het aantal leden van een vakbond echter niet bepalend.

De Unie draagt een andere filosofie uit dan de klassieke vakbonden. De Unie kiest voor CAO’s waarin ‘ruimte wordt gelaten voor differentiatie en de eigen keuzevrijheid van werknemers’, schrijft de bond in een toelichting op de CAO. Volgens De Unie hanteren ‘traditionele vakbonden van FNV en CNV uniformiteit als uitgangspunt’.

De Unie zegt het essentieel te vinden dat ‘vernieuwing van arbeidsrelaties tussen werkgevers en werknemers wordt mogelijk gemaakt’. Dat kan volgens De Unie niet van bovenaf opgelegd worden door een CAO, wel door ‘sociale innovatie’. De vakbond met Jacques Teeuwen als voorzitter, zoekt een nieuwe balans tussen de behoeften van werkgevers aan flexibiliteit en efficiëntie aan de ene kant. Aan de andere kant wensen werknemers meer eigen verantwoordelijkheid en een goede combinatie tussen arbeid en zorg.
De Unie ziet ook commerciële kansen in het bedrijfsleven. Ze gaat horecabedrijven hulp aanbieden met training en opleiding, preventie- en reïntegratiebeleid.Voor meer informatie: www.deunie.nl

Reageer op dit artikel