artikel

Horecabond FNV wijst CAO af

Horeca

De grootste vakbond, de Horecabond FNV, verwijst het CAO-akkoord naar de prullenmand. Een peiling onder de leden wees uit dat 1671 leden tegen het voorstel stemden, slechts 36 stemden voor. Voorzitter Ben Francooy noemt het CAO-voorstel ‘onacceptabel’. ‘We zullen daar niet mee de gastvrije en vakbekwame horeca realiseren die zo hard nodig is. Wij denken dat deze CAO zich in de nabije toekomst gaat wreken. De uitloop van goede werknemers dient zich nu al aan. Het is jammer dat KHN dat niet wil inzien.

De bond vindt dat werknemers veel moeten inleveren. De belangrijkste kritiekpunten op een rij:

  • De voorgestelde salarisverhoging is alleen voor mensen die in een functiegroep zitten en nog niet de top van de schaal hebben gehaald.
  • Er wordt minder loon bij ziekte uitgekeerd (95 procent eerste jaar, 75 procent tweede jaar.
  • De aanvulling van 10 procent op de WAO-uitkering vervalt.
  • Het aanvangssalaris voor functiegroep 1, 2 en 3 wordt het wettelijk minimumloon.
  • De wachttijd om in een salarisschaal te komen wordt verlengd naar vier jaar.
  • De jeugdlonen worden 5 procent lager.
  • De bond kondigt geen acties aan maar zegt haar leden ondersteuning te bieden bij het maken van aanvullende afspraken op bedrijfsniveau. Voor meer informatie: www.horecabond.fnv.nl

    Reageer op dit artikel