Wilde (grijspoot) patrijs in twee serviezen - Misset Horeca