artikel

Controlelijst bij verkoop

Horeca

eigendomsbewijs onroerend goed; huurovereenkomst onroerend goed + kopie meest recente huurnota; inventarislijst onder vermelding van aantallen (uitgezonderd klein inventaris zoals bestek, servies, glaswerk daarvan globale opgave) merk en type-nummer (met name van grote/kostbare inventaris zoals keukenapparatuur, elektronica e.d.) aanschafjaar (van de kostbare inventarisonderdelen, tenzij dit in de jaarrekening is vermeld) al of niet functioneren opgave […]

 • eigendomsbewijs onroerend goed;
 • huurovereenkomst onroerend goed + kopie meest recente huurnota;
 • inventarislijst onder vermelding van aantallen (uitgezonderd klein inventaris zoals bestek, servies, glaswerk daarvan globale opgave) merk en type-nummer (met name van grote/kostbare inventaris zoals keukenapparatuur, elektronica e.d.) aanschafjaar (van de kostbare inventarisonderdelen, tenzij dit in de jaarrekening is vermeld) al of niet functioneren opgave van bruikleen en/of lease onderdelen e.d. onder vermelding van voorwaarden;
 • personeelsspecificatie (per afdeling/functie); aantallen; bruto inkomen, aantal dienstjaren, datum indiensttreden, bepaalde/onbepaalde tijd, naw-gegevens, eventueel bijzonderheden (ziekteverleden etc);
 • jaarrekeningen drie laatste jaren;
 • omzetopgave lopende jaar;
 • exploitatieprognoses/ondernemersplan komende jaren;
 • overeenkomst van afnameverplichtingen, leveranciersrechten e.d. (brouwerij, speelautomaten);
 • materiaal bedrijfspresentatie (folders, menukaarten, tarieven zaalhuur/hotelkamers e.d.);
 • bouwtekeningen huidige en eventueel nieuwe situatie (plattegronden, doorsnede, technischeomschrijving);
 • investeringsoverzicht;
 • afspraken gemeente precario’s (terras en dergelijke);
 • marktstudies of iets dergelijks van extern adviseurs;
 • taxaties brandverzekering (WVK 275); 
 • informatie over bouwplannen directe omgeving:

  * aard van de plannen: horeca/woningbouw etc;

  * fase van realisatie: planfase/art. 19 procedure/definitieve plan/bouwfase;

  * start en finish van bouw;

 • vergunning/melding Besluit horecabedrijven milieubeheer;
 • vergunning Drank- en Horecawet;
 • milieurapportage bodemgesteldheid;
 • bouwtechnokeuring;
Reageer op dit artikel