artikel

Etikettering rund- en kalfsvlees

Horeca

Bij rund- en kalfsvlees kun je weten wat je eet. Op het etiket staat informatie over de herkomst van het vlees, van het land waar het dier geslacht is tot aan het vleesverkooppunt.

Op het etiket van voorverpakt vlees of bij onverpakt vlees moet staan: het land van slacht

 • het land van geboorte

 • het land van mesten (alle landen waar het dier volgens het dierpaspoort langer dan 30 dagen is geweest; als een dier is geboren, gehouden en geslacht in hetzelfde land, mag de oorsprong worden vermeld)

 • het erkenningsnummer van de slachterij: een twee- tot viercijferige code
 • uitgesneden in: het land waar het rund of kalf verder is verwerkt
 • erkenningsnummer van de uitsnijderij: een twee- tot viercijferige code
 • referentienummer van het dier of groep dieren (batchnummer): zo kan de herkomst van het vlees worden achterhaald
 • De Europese Unie heeft geregeld dat al het vers én bevroren rund- en kalfsvlees geëtiketteerd moet zijn. Dit geldt voor zowel verpakt als bij onverpakt vlees.

  Dit geldt niet voor bereidingen van rund- en kalfsvlees. Dit zijn producten waaraan andere levensmiddelen of kruiden zijn toegevoegd. Alleen puur gehakt van rund- of kalfsvlees moet geëtiketteerd worden. De Keuringsdienst van Waren controleert hierop.

  Belangrijk voor al deze informatie is een goed systeem van Identificatie en Registratie (I&R) van runderen. Zo’n I&R regeling omvat oormerken (of chips) om de dieren te kunnen identificeren, geautomatiseerde bestanden, dierpaspoorten en individuele registers op elke veehouderij.

  Reageer op dit artikel