artikel

Loontabel CAO Horeca per 1 januari 2003

Horeca

Geen collectieve loonronde voor de CAO Horeca. Dat is 1 januari 2004 besloten. Daardoor loopt de CAO nu ongewijzigd door tot en met 31 december 2004. De CAO voorziet overigens wel in het toekennen van een functieperiodiek voor vakvolwassen werknemers van 22 jaar en ouder. De hoogte van die periodiek is afhankelijk van een beoordeling.

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon zijn per 1 januari 2004 gelijk gebleven. Dit is het gevolg van het besluit van het kabinet het wettelijk minimumloon in 2004 te bevriezen. Anders dan gebruikelijk volgt er geen halfjaarlijkse aanpassing per 1 juli 2004.

De loontabellen hieronder zijn geldig tot en met 31-12-2004.

Loontabel CAO Horeca per 1 januari 2003 voor volwassen werknemers van 22 jaar en ouder.
I II III IV V VI
Basisloon 1.338,92 1.386,37 1.436,84 1.488,51 1.626,43 1.812,91
Eindloon 01-01-2003 1.509,47 1.563,81 1.653,16 1.746,87 1,908,71 2.127,56
Eindloon 02-01-2003 na loonronde 1.558,53 1.614,63 1.706,88 1.803,64 1.970,74 2.196,71
Loontabel CAO Horeca per 1 januari 2003 voor volwassen werknemers van 22 jaar en ouder.
VII VIII IX X XI
Basisloon 2.005,28 2.195,70 2.393,73 2.609,17 2.844,01
Eindloon 01-01-2003 2.400,36 2.628,29 2.922,67 3.185,72 3.471,07
Eindloon 02-01-2003 na loonronde 2.478,37 2.713,71 3.017,66 3.289,26 3.583,88
Jeugdlonen
16 jaar: 40 procent van basisloon
17 jaar: 50 procent van basisloon
18 jaar: 60 procent van basisloon
19 jaar: 70 procent van basisloon
20 jaar: 80 procent van basisloon
21 jaar: 90 procent van basisloon

Loontabel CAO Horeca per 1 januari 2003 voor volwassen werknemers van 22 jaar en ouder.
I II III IV V VI
Basisloon 1.338,92 1.386,37 1.436,84 1.488,51 1.626,43 1.812,91
Eindloon 01-01-2003 1.509,47 1.563,81 1.653,16 1.746,87 1,908,71 2.127,56
Eindloon 02-01-2003 na loonronde 1.558,53 1.614,63 1.706,88 1.803,64 1.970,74 2.196,71
Loontabel CAO Horeca per 1 januari 2003 voor volwassen werknemers van 22 jaar en ouder.
VII VIII IX X XI
Basisloon 2.005,28 2.195,70 2.393,73 2.609,17 2.844,01
Eindloon 01-01-2003 2.400,36 2.628,29 2.922,67 3.185,72 3.471,07
Eindloon 02-01-2003 na loonronde 2.478,37 2.713,71 3.017,66 3.289,26 3.583,88
Jeugdlonen
16 jaar: 40 procent van basisloon
17 jaar: 50 procent van basisloon
18 jaar: 60 procent van basisloon
19 jaar: 70 procent van basisloon
20 jaar: 80 procent van basisloon
21 jaar: 90 procent van basisloon

Reageer op dit artikel