artikel

Ontbinding via de kantonrechter

Horeca

1. Wanneer komt kantonrechter om de hoek kijken? Bij het ontbinden van de arbeidsovereenkomst vanwege gewichtige reden, zo ernstig dat de werkgever niet meer verder wil met de werknemer. Bijvoorbeeld bij diefstal of het onvoldoende functioneren van de medewerker. 2. Gaat ontslaan via de kantonrechter sneller dan via het CWI? Nee. Echter, met een ontslagvergunning […]

1. Wanneer komt kantonrechter om de hoek kijken?

Bij het ontbinden van de arbeidsovereenkomst vanwege gewichtige reden, zo ernstig dat de werkgever niet meer verder wil met de werknemer. Bijvoorbeeld bij diefstal of het onvoldoende functioneren van de medewerker.

2. Gaat ontslaan via de kantonrechter sneller dan via het CWI?

Nee. Echter, met een ontslagvergunning moet de werkgever zich houden aan de opzegtermijn. Na ingrijpen van de kantonrechter hoeft dit niet, maar moet de werkgever vaak een vergoeding aan de werknemer betalen.

3. Hoe verloopt de ontbindingsprocedure?

Na ontvangst van het verzoek van de werkgever stuurt de kantonrechter een kopie hiervan naar de werknemer. Tevens stelt hij een zittingsdatum vast. De medewerker kan tot die datum verweer voeren. Tijdens de behandeling krijgen beide partijen om hun positie toe te lichten. Daarna beschikt de rechter. Zorg voor een goed personeelsdossier met daarin de functioneringsgesprekken en alle correspondentie met de werknemer. De rechter wil bewijzen zien. Na ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter geldt geen opzegtermijn meer.

4. Moet de werkgever een ontslagvergoeding betalen?

Ja, meestal moet de werkgever een zogenaamde gouden handdruk betalen. Ook wanneer het bedrijf er financieel slecht voorstaat.

5. Wat gebeurt er als de rechter de arbeidsovereenkomst niet ontbindt?

Dien het verzoek opnieuw in of probeer bij het CWI een ontslagvergunning te krijgen. De kans op succes is echter klein, tenzij de omstandigheden veranderd zijn. Een hoger beroep tegen de beschikking van de kantonrechter is in principe niet mogelijk.

Reageer op dit artikel