artikel

Ontslag op staande voet

Horeca

1. Wat is ontslag op staande voet? Dat is ontslag met onmiddellijke ingang. Werkgever en werknemer kunnen hier allebei gebruik van maken. Er moet altijd sprake zijn van een dringende reden. 2. Wanneer is ontslag op staande voet mogelijk? In geval van dringende redenen zoals een misdrijf, werkweigering of onwettig verzuim van de werknemer. Maar […]

1. Wat is ontslag op staande voet?

Dat is ontslag met onmiddellijke ingang. Werkgever en werknemer kunnen hier allebei gebruik van maken. Er moet altijd sprake zijn van een dringende reden.

2. Wanneer is ontslag op staande voet mogelijk?

In geval van dringende redenen zoals een misdrijf, werkweigering of onwettig verzuim van de werknemer. Maar wees hier voorzichtig mee. Vecht een werknemer het ontslag bij de rechter aan, dan nemen rechters niet altijd aan dat dit de enige optie was.

3. Hoe gaat ontslag op staande voet in z’n werk?

Laat het ontslag per direct ingaan. Is dat mondeling gebeurt, licht het dan schriftelijk in een aangetekende brief nogmaals toe. Geef de medewerker nog wel de kans om zich te verdedigen. Het is mogelijk voorvallen uit het verleden mee te laten spelen bij het ontslag op staande voet. Opzegverboden en opzegtermijnen spelen geen rol bij ontslag op staande voet.

Een medewerker kan het ontslag aanvechten. De rechter zal het ontslag nietig verklaren wanneer er geen reden was voor het ontslag. Het dienstverband blijft dan bestaan en de loonbetalingsverplichting gaat door. Wel moet de werknemer aangeven dat hij bereid is zijn werk te hervatten. Vecht de medewerker het ontslag aan dan krijgt hij van het CWI nog een voorlopige uitkering. Is het ontslag bij nader inzien rechtsgelding dan verliest hij het recht op een uitkering.

Een werknemer kan ook zelf ontslag op staande voet nemen. Bijvoorbeeld wanneer de werkgever zijn loon niet uitbetaalt.

1. Wat is ontslag op staande voet?

Dat is ontslag met onmiddellijke ingang. Werkgever en werknemer kunnen hier allebei gebruik van maken. Er moet altijd sprake zijn van een dringende reden.

2. Wanneer is ontslag op staande voet mogelijk?

In geval van dringende redenen zoals een misdrijf, werkweigering of onwettig verzuim van de werknemer. Maar wees hier voorzichtig mee. Vecht een werknemer het ontslag bij de rechter aan, dan nemen rechters niet altijd aan dat dit de enige optie was.

3. Hoe gaat ontslag op staande voet in z’n werk?

Laat het ontslag per direct ingaan. Is dat mondeling gebeurt, licht het dan schriftelijk in een aangetekende brief nogmaals toe. Geef de medewerker nog wel de kans om zich te verdedigen. Het is mogelijk voorvallen uit het verleden mee te laten spelen bij het ontslag op staande voet. Opzegverboden en opzegtermijnen spelen geen rol bij ontslag op staande voet.

Een medewerker kan het ontslag aanvechten. De rechter zal het ontslag nietig verklaren wanneer er geen reden was voor het ontslag. Het dienstverband blijft dan bestaan en de loonbetalingsverplichting gaat door. Wel moet de werknemer aangeven dat hij bereid is zijn werk te hervatten. Vecht de medewerker het ontslag aan dan krijgt hij van het CWI nog een voorlopige uitkering. Is het ontslag bij nader inzien rechtsgelding dan verliest hij het recht op een uitkering.

Een werknemer kan ook zelf ontslag op staande voet nemen. Bijvoorbeeld wanneer de werkgever zijn loon niet uitbetaalt.