artikel

Ontslagaanvraag via het arbeidsbureau

Horeca

Regels dien een goed onderbouwde aanvraag in, schriftelijk en in tweevoud. Vermeld daarop naam, adres, geboortdatum en datum van indiensttreding van de medewerker en de (gegronde)reden voor het ontslag. De ontslaggrond moet met voldoende objectieve gegevens worden onderbouwd. het arbeidsbureau neemt kennis van de standpunten van zowel de werkgever als de werknemer alles wat de […]

Regels

 • dien een goed onderbouwde aanvraag in, schriftelijk en in tweevoud. Vermeld daarop naam, adres, geboortdatum en datum van indiensttreding van de medewerker en de (gegronde)reden voor het ontslag. De ontslaggrond moet met voldoende objectieve gegevens worden onderbouwd.

 • het arbeidsbureau neemt kennis van de standpunten van zowel de werkgever als de werknemer

 • alles wat de ene partij inbrengt, dient ook aan de andere partij ter kennisneming te worden gebracht

 • er gelden strakke (antwoord)termijnen voor beide partijen

 • de beslissing wordt goed gemotiveerdDe procedure via het arbeidsbureau wordt grotendeels schriftelijk gevoerd. Een goed onderbouwde ontslagaanvraag wordt doorgaans in ongeveer zes weken afgehandeld.

  De procedure

 • u dient een beargumenteerde ontslagaanvraag in bij het arbeidsbureau

 • uw medewerker krijgt de kans zich te verweren. Soms geldt een tweede ronde van hoor en wederhoor.

 • de aanvraag wordt met alle relevante stukken voor advies voorgelegd aan de ontslagcommissie.

 • na het advies beslist het arbeidsbureau over het al dan niet verlenen van de ontslagvergunning

  Procedures Ontslaggesprek

 • Reageer op dit artikel