artikel

Opzeggen arbeidsovereenkomst

Horeca

1. Hoe beëindigt een arbeidsovereenkomst? -door het verstrijken van de overeengekomen duur (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd). -door het overlijden van de werknemer -door opzegging (ontslag) door de werkgever of de werknemer -met wederzijds goedvinden door ontbinding van de overeenkomst door de rechter. 2. Is het opzeggen van een arbeidsovereenkomst met beperkte duur mogelijk? In principe […]

1. Hoe beëindigt een arbeidsovereenkomst?

-door het verstrijken van de overeengekomen duur (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd).

-door het overlijden van de werknemer

-door opzegging (ontslag) door de werkgever of de werknemer

-met wederzijds goedvinden

door ontbinding van de overeenkomst door de rechter.

2. Is het opzeggen van een arbeidsovereenkomst met beperkte duur mogelijk?

In principe niet, alleen na een schriftelijke afspraak met de medewerker.

3. Kan ik een overeenkomst voor onbepaalde tijd opzeggen?

Ja, mits u in het bezit bent van een door het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) getekende ontslagvergunning. Houd rekening met de opzegtermijn. Soms is opzeggen niet mogelijk, want dan gelden er opzegverboden.

4. Hoe werkt opzeggen?

Zeg de arbeidsovereenkomst op na ontvangst van de ontslagvergunning. Doe dit met een aangetekende brief.

5. Wat zijn de opzegtermijnen voor de werkgever?

Dit is afhankelijk van de duur van de dienstbetrekking:

-korter dan vijf jaar: één maand

-tussen vijf en tien jaar: twee maanden

-tussen tien en vijftien jaar: drie maanden

-vijftien jaar of langer: vier maanden.

Soms is er in de CAO een kortere of langere opzegtermijn geregeld. Een langere opzegtermijn kan in de arbeidsovereenkomst geregeld zijn. Opzeggen met een ontslagvergunning van het CWI betekent dat de opzegtermijn één maand wordt verkort. Wat overblijft aan opzegtermijn moet nog wel één maand bedragen.

6. Hoe lang is de opzegtermijn van een medewerker?

Dit is een wettelijke termijn van één maand. Schriftelijke verlenging tot maximaal zes maanden is mogelijk. Is daar sprake van dan is de opzegtermijn van de werkgever het dubbelen. Voorbeeld: heeft de werknemer een opzegtermijn van twee maanden, dan geldt er voor een werkgever een van vier maanden. Soms beperkt de CAO een dubbele opzegtermijn..

7. Hoe gaan werknemer en werkgever in vrede uit elkaar?

Dit is het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Nu gelden geen opzegtermijn en andere regels. De werkgever kan de overeenkomst meteen opzeggen. Voor een werknemer kan dit wel gevolgen hebben voor een eventuele uitkering.

8. Op welke dag van de maand opzeggen is gebruikelijk?

Tegen het einde van de maand opzeggen is gebruikelijk. Soms schrijft de CAO of arbeidsovereenkomst een andere datum voor.

9. Wat is de bijzondere regel voor werknemers van 48 jaar of ouder?

Bij werknemers die op 1 januari 1999 45 jaar of ouder waren, geldt de opzegtermijn zoals deze volgens de ‘oude’ wetgeving gold. Voorwaarde is wel dat deze oude opzegtermijn langer is dan de opzegtermijn volgens de nieuwe wetgeving.

10. Wat zijn de gevolgen wanneer een werkgever de regels niet volgt?

Dan is er sprake van ‘onregelmatig ontslag’, waarbij de medewerker aanspraak kan maken op een schadevergoeding. Meestal is deze schadevergoeding gelijk aan het loon dat de werknemer nog zou hebben ontvangen als de werkgever wel de juiste opzegtermijn in acht had genomen.

Reageer op dit artikel