artikel

Tarieven

Horeca

Het tarief dat u aan de uitzendorganisatie betaalt, bestaat uit de bruto loonsom van de uitzendkracht maal een aantal opslagen (zoals vakantierechten, werkgeverslasten, kortverzuim, wachtdagen, etc.) plus een bureaumarge. Daar bovenop kunnen nog afspraken gelden over bijvoorbeeld de vergoeding van reis- en onkosten. De marge die het bureau hanteert, mag een keihard gegeven lijken, in […]

Het tarief dat u aan de uitzendorganisatie betaalt, bestaat uit de bruto loonsom van de uitzendkracht maal een aantal opslagen (zoals vakantierechten, werkgeverslasten, kortverzuim, wachtdagen, etc.) plus een bureaumarge. Daar bovenop kunnen nog afspraken gelden over bijvoorbeeld de vergoeding van reis- en onkosten.

De marge die het bureau hanteert, mag een keihard gegeven lijken, in de praktijk is het boterzacht. Zeker als u vaker mensen via hetzelfde bureau inleent of als u veel mensen tegelijkertijd nodig hebt, zijn er volop onderhandelingsmogelijkheden. Als een flexwerker zo goed bevalt dat u hem of haar zelf in dienst wilt nemen, betaalt u meestal een ‘boete’ die bestaat uit een percentage van de resterende werktijd.

Reageer op dit artikel