artikel

Willekeurige Afschrijving Arbo-investeringen (FARBO)

Horeca

Maak gebruik van de FARBO-regeling wanneer u investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Arbolijst staat. U kunt gebruik maken van de FARBO-regeling als uw onderneming in Nederland belastingplichtig is voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stimuleert ondernemers bedrijfsmiddelen aan te schaffen die de arbeidsomstandigheden moeten verbeteren. Hiervoor […]

Maak gebruik van de FARBO-regeling wanneer u investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Arbolijst staat. U kunt gebruik maken van de FARBO-regeling als uw onderneming in Nederland belastingplichtig is voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stimuleert ondernemers bedrijfsmiddelen aan te schaffen die de arbeidsomstandigheden moeten verbeteren. Hiervoor maakt het ministerie gebruik van de Arbolijst 2004. Kijk of u investering voorkomt op de Arbolijst 2004.

Aanmelden

Meld uw bedrijfsmiddel van de Arbolijst aan met een meldingsformulier. U kunt het formulier hieronder downloaden. Ook is het formulier verkrijgbaar bij de Belasting Telefoon (0800 – 0443).

Invullen

Vul het meldingsformulier volledig in en stuur het in binnen drie maanden na aanschaf van het bedrijfsmiddel. Voeg een kopie bij van de koopovereenkomst of factuur.

Ontvangstbevestiging

Binnen vier weken nadat u het formulier heeft verstuurd, krijgt u een ontvangstbevestiging van het Bureau IRWA.

Voor meldingsformulieren en FARBO-brochures: tel. 0800 – 9051 (gratis).

Reageer op dit artikel