artikel

Contant geld extra verzekeren

Horeca

Of uw bedrijf voldoende is verzekerd tegen een overval hangt af van de hoeveelheid contant geld dat u binnenkrijgt. Als er veel geld in uw bedrijf in omloop is, moet u zich altijd aanvullend verzekeren.

Kasgeldverzekering

Met een kasgeld- of (winkel)geldverzekering kunt u contant geld verzekeren tegen gewelddadige beroving. Deze verzekering stond voorheen vooral bekend onder de naam fraude- en berovingsverzekering. Check in de voorwaarden of beschadiging van de bedrijfskluis is meeverzekerd. Het kan een dure grap zijn als achteraf blijkt dat u voor deze schade zelf op moet draaien.De kasgeldverzekering dekt ook schade als gevolg van personeelsfraude. Deze schade moet dan wel binnen een jaar zijn ontdekt. Ook moet u uw personeel goed screenen. Schade door een personeelslid dat eerder betrokken is geweest bij een vermogensdelict of poging daartoe wordt niet vergoed.

Dekking

Met de kasgeldverzekering is uw contante omzet tevens gedekt tegen afpersing tijdens het vervoer naar de bank. Ook gedekt is diefstal na inbraak in de nachtkluis van uw bank. Ook het accepteren van vals geld door personeelsleden krijgt u onder voorwaarden vergoed.

Premie

Het premiebedrag is sterk afhankelijk van het verzekerd bedrag en het bedrijfsrisico. Vooral voor horecabedrijven en andere bedrijven die ook buiten de normale winkeltijden open zijn (avondwinkels, videotheken) geldt een toeslag. In het algemeen worden preventie-eisen gesteld, die strenger zijn naarmate het risico hoger is. Daaronder vallen bijvoorbeeld aparte (braakwerende) afroomkluizen waar het geld gedurende de dag structureel moet worden opgeborgen.

Reageer op dit artikel