artikel

Tweespalt

Horeca

De sectoren Café-Barbedrijven en Discotheek-Zaalbedrijven van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) leggen het rookverbod naast zich neer. Dat hebben ze unaniem besloten. Op 26 november komen ze samen om tijdens de Algemene Ledenvergadering te praten over het nemen van verdere stappen.

Tweespalt

Het heldere en stevige standpunt van de sectoren staat haaks op het huidige, officiële standpunt van KHN. Dat luidt nog steeds: handhaven en compenseren. KHN staat, weliswaar met een hoop mitsen en maren, nog steeds achter het rookverbod. KHN-baas Lodewijk van der Grinten onderstreepte dat deze week, met bar weinig overtuigingskracht, bij Pauw&Witteman.

Hoe nu verder? Het afwijkende en afscheidende standpunt brengt Woerden in een uiterst lastige spagaat. De organisatie die onder Jeu Claes de afgelopen tien jaar altijd met één stem en één geluid naar buiten trad, mist op dit moment elke regie. Mede hierdoor volgen de berichten over het rookverbod elkaar in rap tempo en zijn veelal emotioneel geladen (zie de reacties van ondernemers op missethoreca.nl).

KHN zal zich moeten herpakken en opnieuw richting geven. Doorgaan met het huidige beleid lijkt killing en zal KHN vroeg of laat leden gaan kosten. Er wacht Lodewijk van der Grinten een moeilijke maar ook uitdagende opdracht.

Reageer op dit artikel