artikel

Huiskamer en kantoor ineen

Horeca

De traditionele manier van werken vervaagt. Dit is van grote invloed op de bezetting van werkplekken in kantoren. En dus ook op het bedrijfsrestaurant. Op verzoek geeft Maurits Tofohr, manager director van creatief burau enbiun, tien trends.

Huiskamer en kantoor ineen

Het restaurant van de toekomst ontwikkelt zich de komende jaren tot dé ontmoetingsplek voor bedrijven. In de toekomst vervagen werkdagen verder, professionals kiezen vaker een eigen manier van werken in relatie tot hun privéleven en een werkplek wordt flexibel ingevuld.

Tien trends:

Bezoekers:

Hun aantal neemt in de loop der jaren verder af. Mensen gaan anders werken en zijn minder op het werk. Door ‘het nieuwe werken’ maken de mensen die er wél zijn, intensiever gebruik van faciliteiten.

Personeel:

De kwaliteit moet hoger tegen gelijke personeelsuren. Er moet dus efficiëntie op kwaliteit worden gehaald.

Gemiddeld besteding:

Deze is een stuk lager dan wat we in de horeca gewend zijn te betalen, en stijgt de laatste jaren maar heel licht. De verwachting is dat dit wel doorzet, gezien de verbetering in kwaliteit en nieuwe opkomende concepten.

Dagvers:

Dit wordt steeds belangrijker. Dat geldt in de horeca en zal dus zeker ook voor de catering gelden, aangezien mensen frequenter in het bedrijfsrestaurant komen.

A-merk:

Net als in de supermarkt gaan cateraars op den duur met partners meer eigen huismerken ontwikkelen. Waarom? Het product kan daardoor specifieker worden ontwikkeld en de inkoopmarges zijn van groot belang.

Diepte-breedteassortiment:

Waren we in het bedrijfsrestaurant gewend dat het assortiment heel diep was, door het opkomen van concepten en de wens naar kwaliteit in plaats van kwantiteit wordt het assortiment minder dep maar wel beter.

Biologisch:

De vraag hiernaar wordt steeds groter. Wel moeten we reeël zijn en ons afvragen of de gast op de langere termijn de hogere prijs wil betalen en of er voldoende capaciteit is voor productie.

Concepten:

Eigen concepten van cateraars, maar ook concepten van buitenaf, nemen sterk toe. Deze zijn vaak ook efficiënter dan maatwerkconcepten. Er zal in toenemende mate behoefte zijn aan concepten waarop de opdrachtgever invloed houdt om op verschillende niveaus aanpassingen te doen (customizen).

Ontbijt:

We zijn geen ontbijtvolk en zeker niet buitenshuis. Toch is hierin een licht stijgende lijn te zien door de verdere internationalisering binnen bedrijven. In landen om ons heen is ontbijten buiten de deur namelijk veel normaler.

Nieuwe media:

Deze gaan een grote invloed hebben op het bedrijfsrestaurant en de wijze waarop mensen ernaartoe worden getrokken.

Reageer op dit artikel