artikel

Alders: Goede samenwerking had aantal slachtoffers kunnen beperken

Horeca

VOLENDAM – De commissie-Alders die de cafébrand in Volendam onderzocht heeft, heeft donderdag een keihard oordeel geveld over het optreden van de gemeente Edam-Volendam. Er waren minder doden en gewonden gevallen als de gemeentelijke hulpdiensten beter hadden samengewerkt, concludeert Alders. Hij noemde het rampenplan van de gemeente niet meer dan een ‘veredeld telefoonboek’. Maar ook café-eigenaar Veerman is ernstig tekortgeschoten.

Staatssecretaris De Vries van Binnenlandse Zaken, die het rapport van de commissie donderdag in ontvangst nam, vindt dat het onderzoek ‘een ontluisterend beeld geeft van een ondernemer en een gemeente voor wie brandveiligheid niet telde’. Hij zei zich te schamen dat zo’n situatie zich in Nederland kan voordoen. Bij de brand vielen dertien doden en honderden gewonden. De gemeente Edam-Volendam heeft grote risico’s genomen op het gebied van brandveiligheid, stelt de commissie-Alders in haar eindrapport. Het gemeentebestuur heeft lang getreuzeld met uitvoering van de brandveiligheidsverordening, het aanstellen van een medewerker voor brandpreventie en het toepassen van gebruiksvergunningen.

Controleren
De onderzoekers laken verder de bekwaamheid van de gemeentelijke rampenstaf, die niet goed was opgeleid, het gebrek aan grip van burgemeester en wethouders op de brandweer die bovendien te klein is. De gemeenteraad van Edam-Volendam is in de ogen van de commissie-Alders tekortgeschoten in het controleren van een college van burgemeester en wethouders dat haar taken verwaarloosde. Alders vindt dat hulpverleningsdiensten hun taken beter op elkaar moeten afstemmen. Bij het opstellen van regels voor bouwen zou sterker naar brandveiligheid moeten worden gekeken. Als een gebouw aan de voorschriften voldoet, zou het pand een certificaat moeten krijgen dat als basis dient voor een gemeentelijke vergunning.

Ontoegankelijk
Veerman, eigenaar van café De Hemel, heeft volgens Alders nauwelijks moeite gedaan zijn zaak veilig te maken. Vluchtwegen waren niet in orde en blusmiddelen waren ontoegankelijk. Aan de gevaarlijke kerstversiering aan het plafond, die door sterretjes vlamvatte en brandend naar beneden kwam, heeft de uitbater niets gedaan. Ook heeft hij tijdens de nieuwjaarsnacht veel te veel bezoekers toegelaten. Er mochten hoogstens 72 personen naar binnen. Toen de brand uitbrak waren er driehonderd Volendamse jongeren in De Hemel. Verder heeft Veerman zijn café verschillende keren verbouwd zonder dat hij daarvoor een vergunning had.

Aanscherpen
Staatssecretaris De Vries vindt dat gemeenten veel sneller de hulp van de rechter in moeten roepen om dwangsommen op te leggen of bedrijven te sluiten als een ondernemer het niet zo nauw neemt met de veiligheid. De rol van de inspectie voor de rampenbestrijding moet volgens hem worden aangescherpt. Tweede-Kamerlid Wagenaar (PvdA) noemt de bevindingen van Alders schokkend. Na deze ramp heeft volgens het Kamerlid geen enkele gemeente nog een excuus brandveiligheid te veronachtzamen.

Lees ook:
Alders komt met achttien actiepunten

IJsselmuiden: Geen commentaar

VVD: Provincie moet toezien op veiligheidsbeleid

Teveel mensen in café

‘Door slechte samenwerking vermoedelijk meer slachtoffers’

De Vries: Rapport-Alders geeft ontluisterend beeld

Commissie laakt brandveiligheidsbeleid Volendam

Vastgeroeste bestuurscultuur zorgde voor misstanden in ’t Hemeltje

Wetten en regels leest u in het branddossier

www.zibb.nl/horeca houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over het rapport van de onderzoekscommissie Alders. Kijk vandaag dus regelmatig.