artikel

BEM: ‘Geen café in buurthuis

Horeca

De BEM, het bureau dat oneerlijke horecaconcurrentie aanpakt, is tegen commerciële horeca-activiteiten in buurthuis Pius X in Volendam. Volgens het bureau is er sprake van oneerlijke concurrentie sinds Pius X op zaterdagavond de deur openzet voor jongeren en alcohol schenkt. Een meerderheid van de Volendammer gemeenteraad is vóór de exploitatie.<

BEM: ‘Geen café in buurthuis

Directeur Antoon Rensen van de BEM vindt het onaanvaardbaar dat de gemeenteraad van Edam-Volendam onder het mom van ‘slachtofferhulp’ en ‘barkrukkentekort’ de deur openzet voor paracommercie. Volendam werd in de nieuwjaarsnacht getroffen door een cafébrand die veertien dodelijke slachtoffers en veel gewonden eiste.De BEM en ook de afdeling Edam-Volendam van Koninklijk Horeca Nederland hebben negatief gereageerd op een voorstel van burgemeester Bulte. Hij wil horeca-exploitatie in Pius X legaliseren door deze onder te brengen in een aparte stichting.

Volgens Rensen van de BEM is commerciële horeca-exploitatie van Pius X alleen wenselijk als deze wordt uitgevoerd door de Volendammer horeca zelf. De horeca heeft hiertoe een voorstel aan de gemeente gedaan, maar dat is, zo zegt de BEM-directeur, van tafel geveegd. Het wachten is nu op een reactie van de burgemeester op de standpunten die de BEM en de horeca naar aanleiding van zijn jongste voorstel hebben ingenomen. Intussen is Pius X op zaterdagavond tot twaalf uur als ‘jongerencafé’ open.

Vrijstelling
De problematiek rond buurthuis Pius X begon in september. Toen was het buurthuis heen door het aantal vrijstellingsdagen in het kader van de drank- en horecawet. Pius X deed daarop, zonder toestemming van de gemeente, toch de deur op een zaterdagavond open. De daaropvolgende politieke discussie ging om de wenselijkheid Pius X als jongerencafé open te houden voor slachtoffers van de ramp, en om soelaas te bieden voor het barkrukkentekort in Volendam, ontstaan na de cafébrand. Rensen deed namens de ondernemers het woord bij de gemeente en stelde daarbij dat het in Volendam niet om een barkrukken-, maar om een voorkeursproblematiek gaat. De jeugd wil naar Pius X omdat daar de populaire dj’s van de gesloten Wirwarbar de platen draaien.

De Bem-directeur realiseert zich dat Pius X tegemoetkomt aan een behoefte van de jeugd. De reguliere horeca had ook op die behoefte kunnen inspelen. Dat de horeca tot nu toe niets heeft ondernomen, is volgens Rensen zeer begrijpelijk. Enerzijds is er een horecastop in Volendam en anderzijds is het niet duidelijk wat er met het pand gaat gebeuren waarin de Wirwar, de Blokhut en het Hemeltje werden geëxploiteerd. Wordt het opnieuw horeca, dan is het capaciteitsprobleem opgelost. Ondernemers zouden een groot risico nemen door op voorhand hun zaak om te bouwen tot jongerengelegenheid, maar ze kunnen er ook geen exploitatie bij nemen vanwege de horecastop.

Emotionele druk
Rensen zegt dat onder ‘emotionele druk’ de meerderheid van het Volendammer gemeentebestuur zich in een peiling heeft uitgesproken voor tijdelijke horeca-exploitatie van Pius X. Daarnaast stelt hij vast dat er persoonlijke belangen meespelen in de besluitvorming van de bestuurders in het voordeel van Pius X.Extra reden voor de BEM en de horeca om niet in te gaan op het voorstel van de burgemeester, is de toekomst. Er zijn plannen voor nieuwbouw van Pius X. Het is aannemelijk dat het tijdelijk toestaan van horeca-exploitatie door het club- en buurthuiswerk een permanent karakter krijgt in de nieuwbouw, aldus de BEM.Volgens een woordvoerder van de gemeente Edam-Volendam zou de horeca-exploitatie van Pius X slechts een half jaar gelden. Dan zal duidelijk zijn of de Wirwarbar opnieuw als jongerencafé opengaat, of dat een ander bestaand horecabedrijf inspeelt op de uitgaansbehoefte van de jeugd.

Reageer op dit artikel