artikel

De euro op een rijtje

Horeca

Over de euro is veel informatie te vinden. Zoveel zelfs, dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom zijn voor u hier een aantal feiten op een rijtje gezet. Voor meer informatie kunt u ook terecht op internet bij www.euro.nl of bij uw bank. De banken hebben legio brochures en vaak ook een speciale euro-infodesk. En het Bedrijfsschap Horeca en Catering heeft een speciale brochure gepubliceerd: de Euroverkenner Horeca en Catering.

De euro op een rijtje

Bij de introductie van de euro zijn vragen te stellen als:•
Waarom? Waarom krijgen wij in Europa één munteenheid? Waarom die euro? En wat zijn de voordelen?•
Wat is de euro? Hoe ziet hij eruit? Hoeveel is hij waard?•
Wanneer gaan we er mee werken? Wat voor data zijn belangrijk bij de introductie?•
Hoe gaat de introductie in zijn werk? Wat komt daar allemaal bij kijken? En wat kost dat allemaal?

Waarom?
De introductie van de euro heeft te maken met de EMU. Dat is de Economische en Monetaire Unie. Met de economische eenwording van Europa ontstond er (althans volgens een deel van de Europese politiek) behoefte aan één gezamenlijke Europese munt. Een vergelijking valt te trekken met de Amerikaanse dollar die in alle staten van de VS – die op diverse terreinen soms verregaande eigen bevoegdheden hebben – gehanteerd wordt. In eerste instantie was sprake van de Eco, later werd dat de euro.
De euro moet de enige in Europa (d.w.z. binnen de EMU) gebruikte munteenheid worden. Alle nationale munteenheden, zoals de gulden, gaan verdwijnen.

Voordelen
Het hebben van één Europese munteenheid heeft twee grote voordelen:
1. de kosten van het werken van buitenlands geld verdwijnen;
2. en daarmee verdwijnen ook de koersrisico’s.
De euro moet er toe leiden dat de internationale bedrijvigheid in Europa verder toeneemt. Toenemende bedrijvigheid betekent toenemende welvaart.
Nederland is altijd een overtuigd voorstander geweest van zowel EMU als euro. Ons land is een middelgroot land met een open, op het buitenland gerichte economie. Meer dan 70% van wat er in Nederland wordt geproduceerd, is bestemd voor de buitenlandse markt; ruim driekwart gaat naar landen van de Europese Unie. Circa tweederde van onze invoer komt uit die landen. Het wegnemen van wisselkoersonzekerheid en van omwisselkosten is daarom voor Nederland van groot belang.
Voor bedrijven die niet internationaal werken is er geen aanwijsbaar, direct aanzienlijk belang. En voor de burger evenmin.

Wat?
De euro is een volkomen nieuwe munteenheid, ook al is een Europese munt dat niet. Die hadden we al ten tijde van Karel de Grote.
De euro verschijnt in zeven eurobankbiljetten en acht euromunten. De biljetten zijn ontworpen door Robert Kalina, hoofdontwerper van de Oostenrijkse Centrale Bank.De munten zijn ontworpen door de Belg Luc Luycx.
De euro bankbiljetten en munten worden in verschillende landen gedrukt en geslagen. De euromunten zijn aan de muntzijde in alle EMU-landen het zelfde. De kopzijde wordt door elk land zelf ontworpen. De Nederlandse euro krijgt bijvoorbeeld de afbeelding van onze koningin op de kopzijde.
Er komen munten van 1 euro en van 2 euro en verder van respektievelijk 1, 2, 5, 10, 20 en 50 eurocent. De cent is voor ons Nederlanders dus back in business.
De biljetten hebben een waarde van respectievelijk 5, 10, 20, 50, 100, 200 en 500 euro. Ze krijgen op de voorzijde afbeeldingen van poorten, op de achterzijde van bruggen, beide uit verschillende landen. De poorten en bruggen zijn uit verschillende architectonische tijdperken, van de klassieke tijd (5 euro) naar de moderne tijd (500 euro).
Net als alle bankbiljetten hebben ook de eurobiljetten de nodige, ingebouwde beveiligingskenmerken. De bank kan daar meer over vertellen.

Waarde
Sinds 1 januari 1999 staat de waarde van de euro vast. Toen werden de wisselkoersen van de landen die deelnemen aan de EMU, officieel aan de euro gekoppeld. Sindsdien gelden de volgende wisselkoersen (1 euro =):
· Belgische frank: 40,3399·
Duitse mark: 1,95583·
Finse markka: 5,94573·
Franse franc 6,55957·
Ierse pond: 0,787564·
Italiaanse lire: 1936,27·
Luxemburgse frank: 40,3399·
Nederlandse gulden: 2,20371·
Oostenrijkse shilling: 13,7603·
Portugese escudo: 200,482·
Spaanse peseta: 166,386·
Griekse drachme: 340,750
NB: Griekenland werd pas op 1 januari 2001 toegelaten als het 12de lid van de EMU. Pas toen kreeg de Griekse munteenheid zijn vaste koers van 340,750 per euro.

Wanneer?


De eerste gedenkwaardige euro-dag was 1 januari 1999. Toen kwam de koers van de euro vast te staan en werd de munt officieel ingevoerd in het girale geldverkeer.
De echt gedenkwaardige dag moet nog komen:
1 januari 2002: E-day.
Euro-dag! Op deze datum komt het eurogeld (de chartale euro) in omloop. Ook wordt het vanaf die dag mogelijk om euro’s te storten op rekeningen van derden. Chipknip, Chipper en PIN-pas schakelen automatisch over op de euro.
De volgende zeer belangrijke dag is de 28ste januari volgend jaar. Met ingang van die dag is de gulden geen wettig betaalmiddel meer.
Die periode van 1 januari tot 28 januari is dus eigenlijk waar het allemaal om draait, voor zowel de gewone burger als het bedrijfsleven. In die vier weken moet de gulden plaats maken voor de euro. Dat betekent dat in die periode met guldens betaald wordt en men euro’s als wisselgeld terugkrijgt.
De catering is een van de branches die het dan extra zwaar te verduren krijgt. Vanwege het vele cash-geld.

Belangrijke data
Na de 28ste januari 2001 volgen er nog een aantal data die het onthouden waard zijn:·
1 april 2002: tot op deze enigszins ongelukkig gekozen datum kunnen guldens nog gratis worden omgewisseld (of op bank of girorekening gestort worden).·
1 januari 2003: tot deze datum kunt u guldenmunten afstorten bij uw bank. Let wel: Bij bepaalde banken wordt voor het wisselen van guldenmunten in euro’s vanaf 1 april 2002 een tarief in rekening gebracht; bij bijvoorbeeld de Rabo-bank blijft het afstorten op rekening gratis tot 2003.·
1 januari 2007: gulden-munten kunnen tot deze datum nog worden omgewisseld tegen euroís. Dit kan echter alleen bij de Nederlandsche Bank in Wassenaar, Amsterdam, Eindhoven of Hoogeveen.·
1 januari 2032: tot aan die dag bestaat nog de mogelijkheid om guldenbiljetten in te wisselen tegen euro’s. Ook weer alleen bij de Nederlandsche Bank.

Hoe?
De omschakeling van de gulden naar de euro is geen sinecure. Dat vergt een gigantische organisatie, die enorme kosten met zich meebrengt.
De introductie van de euro heeft meerdere aspecten, zoals: •
De informatie en voorlichting. Hoe breng je iedereen op de hoogte van wat er allemaal gaat en moet gebeuren? Dat geldt voor overheid, de financiële wereld, maar ook voor het bedrijfsleven (interne pr, voorlichting, cursussen).•
De ombouw van allerlei soorten automaten. Dat geldt voor de pinautomaat op de hoek, maar ook voor de Coca-Cola automaat op school of werk.•
Boekhouding en prijsomzettingen. In administratieve systemen moet de gulden door de euro vervangen worden. En hetzelfde geldt voor het prijzen van producten en artikelen. In veel gevallen zullen daarvoor computersystemen en kassasystemen moeten worden aangepast.•
Het fysiek omwisselen van guldens naar euro’s. Guldens worden ingenomen, euro’s teruggegeven. De banken moeten de euro in omloop brengen.

Dagobert Duckstad
Het fysiek op de markt brengen van de euro is vooral ook een kwestie van logistiek. Alleen in Nederland moeten er ruim 3 miljard munten en 380 miljoen bankbiljetten gedrukt en geslagen worden. Die wegen bij elkaar meer dan 10.000 ton, terwijl een vrachtwagen maar 1 à 2 ton per keer vervoeren kan. Er is becijferd dat er in ons land tussen de 5000 tot 10.000 geldtransporten nodig zullen zijn om de euro bij alle banken te krijgen.
De productie van de euro is onderhand in volle gang. Om tot de 1ste januari volgend jaar over voldoende opslagruimte te beschikken, heeft de Nederlandsche Bank in Lelystad een Hollands Fort Knox laten bouwen. Bijgenaamd: Dagobert Duckstad.
Er moeten in Europa in totaal 80 miljard euromunten en 12 miljard eurobiljetten worden geproduceerd.
Hoeveel de introductie van de euro precies zal gaan kosten, weet niemand. Wel zijn er al schattingen dat de introductie voor alleen Nederland al rond de 7 miljard gulden zal uitkomen.

Rekentip

Als u snel en globaal van guldens naar euro’s wilt rekenen of andersom, dan is er een heel simpel ezelsbruggetje.Van guldens naar euro’s: delen door 2 en daar 10% van aftrekken. Voorbeeld: 10 gulden is ongeveer 10:2-0,5= 4,5 euro.Van euro’s naar guldens: maal 2 en daar 10% bij optellen. Voorbeeld: 10 euro is ongeveer 10×2+2=22 gulden.

Reageer op dit artikel