De speerpunten van cafetariahouder Ruud de Veen - Misset Horeca