artikel

Door wijziging wet op de kansspelen: vergunning in gevaar

Horeca

Op 1 juni 2000 is de Wet op de Kansspelen gewijzigd. Veel horecaondernemers ervaren daar nu de gevolgen van. Eén van deze ondernemers is Klaas J. te Almelo.
Klaas heeft sinds 1993 een café met dansvloer. Vanaf het begin heeft Klaas twee kansspelautomaten geplaatst. Hiervoor ontvangt hij een leuke vergoeding en is er een bijdrage geleverd in de financiering van zijn zaak.

Door wijziging wet op de kansspelen: vergunning in gevaar

Aangezien voor niets de zon opgaat, heeft Klaas zich contractueel voor vele jaren gebonden aan de exploitant; iets waar hij op zich geen problemen mee heeft. Jaarlijks krijgt Klaas van de gemeente Amsterdam een nieuwe aanwezigheidsvergunning voor de twee kansspelautomaten.

In oktober 2000 gaat Klaas naar het gemeentehuis om zijn vergunning te verlengen. Bij het loket geeft de ambtenaar vriendelijk aan dat hij daar nog precies op tijd voor is. Vervolgens verstrijken er enkele maanden. Aangezien Klaas geen enkel bericht van de gemeente ontvangt, besluit hij zelf maar eens te bellen. Enkele dagen later ligt de brief van de gemeente in de bus waarin staat dat zijn aanvraag tot het verlengen van zijn vergunning is geweigerd.

In de brief wordt verwezen naar de nieuwe Wet op de Kansspelen, die met ingang van 1 juni 2000 in werking is getreden. De gemeente geeft aan dat zij de inrichting niet langer als ‘hoogdrempelig’ aanmerkt. Dit omdat Klaas ook gelegenheid tot dansen in zijn zaak biedt, waardoor een zelfstandige stroom bezoekers wordt aangetrokken. Hierdoor zou sprake zijn van een laagdrempelige inrichting, waarin gokkasten verboden zijn. Een verdere motivering geeft de gemeente Almelo niet.

Bezwaarschrift
Klaas dient tegen het besluit een bezwaarschrift in, waarin hij aangeeft van mening te zijn dat zijn zaak juist hoogdrempelig is en hij wel degelijk gokkasten mag plaatsen. Hij is van mening dat dit bezwaar voor de gemeente voldoende moet zijn en vraagt mij hem te begeleiden bij de hoorzitting.

Op de hoorzitting wordt verder uiteengezet waarom Klaas van mening is dat zijn zaak een hoogdrempelige is. De ondernemer geeft aan dat hij juist in zijn huisregels opgenomen heeft dat personen onder de 21 jaar worden geweerd. Daarnaast worden advertenties overlegd waaruit duidelijk het karakter van café, en niet dansgelegenheid, naar voren wordt gebracht. Over het al dan niet bestaan van een dansvloer geeft Klaas geen duidelijkheid.

Vervolgens wordt gesteld dat de gemeente haar besluit niet op een zorgvuldige wijze heeft voorbereid en genomen. Er is immers zonder grondig onderzoek door de gemeente vastgesteld dat er sprake zou zijn van een laagdrempelige inrichting. Tenslotte wordt een aantal voorbeelden gegeven van cafés en restaurants die wel in het bezit zijn gesteld van een vergunning, terwijl enkele zaken vergelijkbaar zijn met die van Klaas.

De gemeente draagt tijdens de zitting niet echt nieuwe argumenten aan. Zij handhaaft haar standpunt dat ook een mengvorm tussen café en dancing volgens vaste jurisprudentie als laagdrempelig moet worden opgevat. Klaas geeft hierop te kennen dat in bijna alle cafés tegenwoordig ook wel wordt gedanst en de burgemeester waarschijnlijk toch niet de bedoeling heeft om alle cafés in de stad een gokkast te onthouden.

Ongegrond
Na enkele weken volgt het advies van de bezwaarschriftencommissie. De commissie stelt de gemeente in het gelijk en verklaart het bezwaarschrift van Klaas ongegrond. Die stapt op zijn beurt naar het College van Beroep voor het Bedrijfsleven en vraagt tevens een voorlopige voorziening aan. Uiteraard herhaalt de gemeente haar standpunt, waarin zij zich voelt gesteund door het advies van de bezwaarschriftencommissie. Na bestudering van de stukken is het college echter van mening dat de gemeente onvoldoende heeft aangegeven waarom zij vergelijkbare zaken wel een vergunning heeft gegeven. Op grond hiervan wordt het besluit geschorst. De gemeente verleent vervolgens alsnog de gevraagde vergunning.

De zaak van Klaas is dus uiteindelijk gewonnen. Hoewel hij momenteel weer in het bezit is van een speelautomatenvergunning had de zaak ook heel anders kunnen aflopen. Het is goed denkbaar dat de gemeente ook na de uitspraak van het College nog had doorgeprocedeerd en argumenten aangevoerd om aan te tonen waarom naar haar oordeel de andere cafés (in tegenstelling tot het café van Klaas) wel hoogdrempelig waren. Ik sluit niet uit dat de vergunning uiteindelijk alsnog zou kunnen worden geweigerd. Klaas zul je hier echter niet over horen klagen.

De naam Klaas J. te Almelo is gefingeerd.

Reageer op dit artikel