artikel

Hoe voordelig is scholing?

Horeca

Voor welke fiscale voordelen komt u in aanmerking als u de medewerkers cursussen laat volgen? Als het gaat om beroepsgebonden cursussen, opleidingen en studies kunt u gebruikmaken van scholingsaftrek. Voor medewerkers boven de 40 is het voordeel extra groot.

Hoe voordelig is scholing?

Als uw werknemers bedrijfsopleidingen of beroepsstudies volgen, kunt u gebruikmaken van scholingsaftrek. Tenminste, als u inkomsten- of vennootschapsbelasting afdraagt. Het gaat hier om een fiscale maatregel waardoor u minder belasting betaalt.

De kosten moeten betrekking hebben op scholing van personen die binnen uw bedrijf werkzaam zijn. Het kan gaan om uw medewerkers, uw meewerkende partner of u zelf. Werkinstructies of inwerkperioden komen niet voor de scholingsfaciliteit in aanmerking. Aan de duur van de cursus, opleiding of studie en aan de tijd dat iemand in dienst moet zijn worden geen voorwaarden gesteld. De scholing mag zowel extern als intern worden verzorgd.

De kosten
Vraag is welke kosten in aanmerking komen. Ten eerste de kosten van het ingehuurde opleidingsinstituut. Maar dat is nog lang niet alles. Het is ook denkbaar dat een werknemer van uw bedrijf, of uzelf als ondernemer, de scholing verzorgt. Ook die kosten zijn aftrekbaar.

Aangaande de aftrekbare kosten voor interne scholing gelden trouwens aparte regels, die u kunt vinden in de brochure Uitvoeringsregeling Inkomstenbelasting. Deze is opvraagbaar via www.belastingdienst.nl of via de belastingtelefoon, (0800) 0043. De volgende interne scholingskosten komen in aanmerking voor scholingsaftrek:

* Arbeidskosten van personen – al dan niet in uw bedrijf werkzaam – die zich bezighouden met het geven van scholing. Het gaat hier uitsluitend om de loonkosten van de lesuren. Voorbereidingen vallen hier niet onder.

* Kosten en lasten van gebouwen of ruimten in gebouwen die hoofdzakelijk (dat wil zeggen voor tenminste 70 procent) worden gebruikt voor de scholing. Het gaat om ruimten die als leslokaal zijn ingericht.

* Kosten en lasten van studiemateriaal en apparatuur die hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de scholing.

De volgende kosten komen echter nooit voor extra aftrek in aanmerking:
* Kosten van deelname aan congressen, seminars, excursies en studiereizen.
* Reis- en verblijfkosten.
* Loonkosten van de deelnemers.

Maximaal €2.390.00 aftrek
De scholingsaftrek (maximaal €2.390.000,-) bedraagt een bepaald percentage van de kosten, die u van de winst kunt aftrekken. Bedragen de scholingskosten jaarlijks niet meer dan €124.000,- dan is de aftrek 40 procent over de eerste €30.000,- en 20 procent over de rest. Zijn de kosten hoger dan €124.000,- dan is de aftrek 20 procent. Er geldt een aanvullende scholingsaftrek van 40 procent voor personen van 40 jaar en ouder.

Bij samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld tussen een uitzendbureau en een hotel) wordt voor de bepaling van het percentage gekeken naar de kosten van scholing van het gehele samenwerkingsverband. Elk lid van het samenwerkingsverband krijgt zijn aandeel.

Niet alles mag

Loonkosten van uw eigen medewerkers (of van uzelf) die cursussen geven aan collega’s zijn fiscaal aftrekbaar. Dat wil niet niet zeggen dat alles op dit gebied zomaar kan. De loonkosten van personen die slechts zijdelings bemoeienis hebben met de scholing vallen niet onder de faciliteit. U kunt daarbij denken aan het management of een secretaresse die de scholing regelt.

Reageer op dit artikel