artikel

‘Jongeren eten bewust ongezond

Horeca

Nederlandse jongeren kiezen bewust voor ongezond voedsel. Ze weten precies wat ze eten, en lappen daarbij de aanbevelingen van instituten als het Voedingscentrum vrolijk aan hun laars. Dit blijkt uit een onderzoek dat cateraar Sodexho/Van Hecke heeft verricht onder jongeren tot 17 jaar.

‘Jongeren eten bewust ongezond

Het zogenaamde Sodexho Research Institute on the Quality of Daily Life, een eigen onderzoeksinstituut van de cateraar, analyseert en presenteert huidige en toekomstige behoeften en gedrag van consumenten. Eerder al onderzocht dit instituut de behoeften en verwachtingen van ouderen wat betreft de kwaliteit van het dagelijks leven. Nu is in elf landen over de hele wereld het eetgedrag van jongeren onder de loep genomen. Van Hecke denkt de gegevens goed te kunnen gebruiken voor zijn sector onderwijscatering, waarin de eetgewoonten van de schoolgaande jeugd de hoofdrol spelen.
Als ‘s werelds grootste cateraar verzorgt Sodexho dagelijks 525.000 maaltijden in bedrijven, maar ook op universiteiten en op hogescholen.
Voor het onderzoek verzamelde het Sodexho Research Institute gegevens uit meer dan 400 internationale documentaire en statistische bronnen. De gegevens waren afkomstig van grote internationale organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, de OESO en de Europese Commissie, alsmede van gespecialiseerde onderzoekscentra en interviews met experts.

Jongens en meisjes
Het onderzoek heeft een aantal interessante wetenswaardigheden aan het licht gebracht. Vooral de verschillen tussen het eetgedrag van jongens en meisjes vallen op. Zo blijkt dat jongens maar liefst drie keer zoveel geld uitgeven aan voedsel als meisjes. Meisjes beschouwen eten vooral als een noodzaak om in hun fysiologische behoeften te voorzien, terwijl jongens eten veelal zien als een sociaal ritueel waarin ‘lekker’ gecombineerd wordt met energie-inname. Jongens krijgen dagelijks ruim 50 procent meer calorieën binnen dan meisjes en ze kiezen ook voor meer componenten in hun maaltijd.
Meisjes trekken opvallend genoeg veel meer tijd uit om te ontbijten dan jongens, tot 50 procent meer. Jongens lunchen en dineren weer aanzienlijk langer.
Vast staat in ieder geval dat zowel jongens als meisjes tamelijk bewust kiezen voor ongezond eten. Jongens kiezen al snel voor pizza’s en vlees, terwijl meisjes veelal de voorkeur geven aan voedsel dat te weinig calorieën bevat. Conclusie uit het onderzoek is bovendien dat jongeren steeds individualistischer worden en vooral eten wat ze lekker vinden. Gezondheid speelt daarbij een ondergeschikte rol. Deze tendens is vooral waarneembaar bij jongeren tussen de 15 en 17 jaar.

Verontrustend
Bovenstaande conclusies noemt Sodexho overigens verontrustend. De cateraar roept naar aanleiding van het onderzoek minister Borst van Volksgezondheid en staatssecretaris Adelmund van Onderwijs op een platform in te stellen voor ‘Jeugd en Voeding’. Sodexho wil graag zelf met de politici rond de tafel gaan zitten om over de oprichting van een dergelijk platform te praten.
Het genoemde platform zou volgens de cateraar kunnen bijdragen aan de bevordering van gezonde voeding voor jongeren door advisering aan landelijke en lagere overheden, scholen, maatschappelijke instellingen, bedrijfsleven en de jongeren zelf. Verder ziet Sodexho het als een taak van het platform om een mentaliteitsverandering onder jongeren te stimuleren. Eerdere initiatieven van de overheid tot gezondere eetgewoonten onder jongeren hebben volgens de cateraar te weinig vruchten afgeworpen. Het platform zou evenwichtig samengesteld moeten worden uit vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en wetenschap/onderzoek.

Reageer op dit artikel