artikel

Overnemen en opvolging

Horeca

Tipsladder

Tip 1
Beide partijen dienen te beschikken over een eigen adviseur. Eén adviseur kan nooit objectief beide partijen dienen.

Tip 2
Als overnemende partij is het van belang een eigen taxatie te laten verrichten. Het kost wat geld, maar geeft wel een goed beeld.

Tip 3
Indien er sprake is van een goodwill-som, breng hiervan dan de belastingdienst dadelijk op de hoogte om discussies achteraf te voorkomen.

Tip 4
Om de winstmogelijkheden van een over te nemen bedrijf goed te kunnen beoordelen, moet de verkopende partij over minimaal de laatste drie jaren balansen kunnen overleggen.

Tip 5
Niet alleen de winst is maatgevend voor de overname-som. Een verouderd interieur of verouderde apparatuur beïnvloeden de overnameprijs in negatieve richting.

Tip 6
Indien er bankrekeningen van het bedrijf mee over gaan naar de nieuwe eigenaar, leg dan uitermate goed vast om welke datum en welke bedragen het gaat. Nog verstandiger is het een tussentijdse balans te laten opmaken per de datum van de overdracht. Gaat een bank- of kasrekening mee over, dan kan de oude eigenaar tot de laatste dag voor de overgang schulden op deze rekening maken.

Tip 7
De onroerend goed prijzen zijn hoog. Toch is het aan te bevelen een bedrijf te kopen inclusief het onroerend goed. Pas dan heeft u werkelijk een klein appeltje voor de dorst voor later, alleen goodwill en inventaris vormen een karig pensioentje.

Tip 8
U heeft door een notaris of advocaat – in geval van overname door een familielid – goed laten vastleggen hoe de verhouding is tussen familie en bedrijf ten aanzien van zaken als de zeggenschap, de bestemming van de winst, de beloning en de privé-opnames. Voordat een en ander werd vastgelegd is advies ingewonnen bij een financieel adviseur (de bank) en bij een fiscalist. Alle betrokkenen hebben de overeenkomst ondertekend.

Tip 9
In geval er wordt gewerkt aan overdracht binnen de familie of een derde die reeds binnen het bedrijf werkt, is duidelijk omschreven wie welke taken en functies heeft. Ook dit staat op papier. De taakverdeling sluit aan bij de behoefte van het bedrijf en bij de personen in kwestie en is duidelijk voor de medewerkers.

Tip 10
Bij de keuze van een persoon voor een bepaalde functie, staat het bedrijfsbelang altijd voorop. Er wordt dus bijvoorbeeld niet automatisch een familielid als bedrijfsleider benoemd.

Reageer op dit artikel