artikel

Rapport Volendam steun in rug letselschadeadvocaten

Horeca

Het rapport-Alders betekent een steun in de rug voor letselschadeadvocaten die voor de slachtoffers van de brand in Volendam de aansprakelijkheid van eigenaar J. Veerman en de gemeente onderzoeken.

Dat heeft de Amsterdamse advocaat J. Beer donderdag gezegd. Beer treedt volgens eigen zeggen op namens ongeveer tweehonderd leden van de stichting Slachtoffers Nieuwjaarsbrand. Met vijf andere advocaten heeft hij donderdagochtend enkele uren het rapport bestudeerd. ‘Het legt heel duidelijk de vinger op tekortkomingen bij de gemeente’, aldus Beer. ‘Het sterkt ons in de opvatting dat naast Veerman ook de gemeente aansprakelijk is.’

Volgens de letselschadeadvocaat is de aansprakelijkheid van de gemeente ‘juridisch het interessantst’. De nalatigheid van Veerman was al langer duidelijk. Bovendien zal die toch nooit in staat zijn om alle claims te voldoen. De gemeente zou dat echter wel kunnen. Beer en zijn collega’s willen nu eerst per dossier de geleden schade vaststellen.

Speculeren over de hoogte van eventuele claims wil hij niet. ‘De hoogste uitkering voor smartengeld in Nederland tot dusver is 300.000 gulden’, zegt hij. ‘Bedragen voor gederfde inkomsten over een heel leven, waarvan hier in enkele gevallen sprake is, gaan daar ver overheen.’
Vervolgens worden Veerman en de gemeente beiden hoofdelijk aansprakelijk gesteld. De onderlinge verdeling van de schuldlast en de financiële consequenties daarvan moeten de beide partijen vervolgens maar zelf uitvechten, aldus Beer.