artikel

Sjaak Jobse: veteraan met heel veel vakkennis

Horeca

Wie wordt er de nieuwe mr. of mrs. Catering? Vandaag stellen we u Sjaak Jobse van Jacob Roggeveenhuis uit Middelburg voor.

Sjaak Jobse: veteraan met heel veel vakkennis

Sjaak Jobse is een actieve veteraan met heel veel vakkennis. ‘In een rijk land als het onze zou voeding veel meer aandacht moeten krijgen’.

Naam: Sjaak Jobse.

Categorie: Grootkeuken/institutioneel.

Functie: Hoofd voedingsdienst bij het Jacob Roggeveenhuis in Middelburg.

Belangrijkste taken: verantwoordelijk voor een type voedingsdienst die zoveel mogelijk tegemoet komt aan de wensen van de klant. Stelt in samenspraak met directie en facilitair manager het beleid daarvoor vast.

Belangrijkste ontwikkelingen: er wordt steeds sterker marktgericht gewerkt, door druk van de concurrentie en omdat de moderne consument daar om vraagt.

Doel: Niet zo goedkoop mogelijk willen zijn, maar streven naar de best mogelijke prijskwaliteit verhouding. Binnen wat economisch haalbaar is, moet de klant optimaal bediend worden.

Visie op voeding: in een rijk land als het onze, moet voeding veel meer aandacht krijgen dan nu het geval is. Zeker ook in de cateringsector. De voeding mag geen sluitpost zijn. Iedere gebruiker in een afhankelijke positie heeft zonder meer recht op zo goed mogelijke voeding.

Personeel: Medewerkers motiveren door op een coachende manier leiding te geven. Personeel zo veel mogelijk laten rouleren zodat iedereen meerdere taken aankan en een goed inzicht krijgt in alle aspecten van de voedingsdienst.

Promotie: Wekt mee aan regionaal kookdemo’s, op de radio in het programma Zeeland Culinair, themadagen op scholen, doet mee aan nationale en internationale culinaire wedstrijden, is actief voor Gilde van Meesterkoks.

Toekomst: Voor logge organisaties is in de toekomst geen plaats meer. Flexibiliteit wordt steeds belangijker, zodat snel kan worden ingespeeld op de wensen van de klant. De ambachtelijke keuken zal terrein verliezen en steeds vaker plaats maken voor een nieuwe mix van huidige systemen. Ook met convenience kunnen onderscheidende producten gemaakt worden.

Drie sterke punten: een grote, brede dosis vakkennis, kan met alle soorten mensen omgaan, denkt beleidsmatig.

Drie zwakke punten: soms te weinig oog voor details, soms te relativerend, neemt zwakke broeders te veel in bescherming.

Drie sterke en drie zwakke punten

Drie sterke punten: een grote, brede dosis vakkennis, kan met alle soorten mensen omgaan, denkt beleidsmatig.

Drie zwakke punten: soms te weinig oog voor details, soms te relativerend, neemt zwakke broeders te veel in bescherming.

Reageer op dit artikel