artikel

Stel uw geld veilig

Horeca

De kans op een overval blijft aanwezig tot u het geld veilig bij de bank heeft gedropt en het ontvangstbewijs in handen heeft. Tips om uw geld zowel binnen als buiten uw bedrijf te veilig te stellen.

Kassabeheer

1. Zorg ervoor dat in de kassa niet meer wisselgeld aanwezig is dan noodzakelijk.

2. Bouw de routine in om de kassa direct dicht te doen na gebruik.

3. Stel de kassa’s zo op dat buitenstaanders niet te gemakkelijk kunnen zien wat erin zit.

4. Monteer een transparant scherm of iets dergelijks direct boven de kassa om ‘kassagrepen’ tegen te gaan.

5. Stimuleer pin- en chipknipbetalingen zodat u minder geld krijgt in de kassa.

6.Geef klanten de mogelijkheid extra geld te pinnen. Zo komt u weer van een deel van uw kasgeld af.

7.Schaf afroomkluizen aan en gebruik ze consequent. Berg groot geld (vanaf 50 euro) er direct in op, zo kan niemand er meer bij.

Waardeberging binnen uw bedrijf

1. Zet minimaal één kluis in de winkel met een tijdslot of tijdvertraging.

2. Voorzie de kluis eventueel van een codeslot dat bij een bepaalde cijfercombinatie (die u intoetst onder dwang) naast het openspringen direct een melding doorgeeft aan een alarmcentrale.

3.Tel het geld in een afgesloten ruimte, onzichtbaar voor buitenstaanders.

Waardetransport

1. Beperk waardetransporten binnen het bedrijf tijdens openingstijden en gebruik hiervoor zeker geen vaste systemen of tijden.

2. Als het om veel geld gaat, kunt u overwegen om samen met collega-ondernemers een professionele transporteur in te schakelen voor extern waardetransport.

3. Als u het geld zelf naar de bank brengt, doe dat dan bij voorkeur niet alleen en ook niet steeds op hetzelfde tijdstip. Volg verschillende routes. Ga bij voorkeur met de auto of per taxi.

4. Kijk bij de nachtkluis van de bank goed om u heen of de omgeving veilig is.

5. Maak er geen gewoonte van uw omzet mee naar huis te nemen. Doe dit alleen in uiterste nood.

6. Trap niet in de smoesjes van omstanders dat de nachtkluis defect is en dat het geld in de brievenbus moet worden gedeponeerd. Neem in zo’n geval het geld weer mee.

Reageer op dit artikel