artikel

Veiligheid

Horeca

Veiligheid is de belangrijkste randvoorwaarde voor een gezonde exploitatie van een horecabedrijf. In onze hectische maatschappij zoeken gasten geborgenheid en zekerheid. De horeca als veilige vluchthaven. Weg van stress of school of werk, weg uit de file of een volle trein, weg uit de onzekerheid van het dagelijkse bestaan.

Veiligheid

Tip 1

Ondernemer en medewerkers moeten de fysieke veiligheid van de gasten garanderen. De gast mag zich niet bedreigd voelen door andere gasten of medewerkers.

Tip 2

Zorg dat de bezittingen van de gasten veilig zijn in uw bedrijf.

Tip 3

Voorkom donkere hoeken in uw bedrijf. Veel gasten voelen zich daar niet prettig en ze oefenen aantrekkingskracht uit op verkeerd publiek.

Tip 4

Maak onmiddelijk (en discreet) een einde aan iedere vorm van agressie in uw bedrijf. Smoor ruzies in de kiem. Tolereer geen enkele vorm van criminaliteit.

Tip 5

Veiligheid is niet alleen zichtbaar in huisregels, portier en garderobe, maar ook voelbaar. Als u huisregels opstelt, maak ze dan kenbaar aan uw gasten. Kies voor een positieve insteek en maak er geen eindeloze lijst met ‘verboden’ van.

Tip 6

Beantwoord nooit geweld met geweld. U maakt een incident zo alleen maar erger en schrikt andere gasten af.

Tip 7

Laat de hoogst verantwoordelijke problemen oplossen: spreek af dat niet iederee zich ermee bemoeit. Weet wie in het team een bepaald probleem het beste op kan lossen. Bemoei je als medewerker nooit positief of negatief met eventueel politie-optreden binnen het bedrijf, dit is de taak van het management.

Tip 8

Spreek af dat medewerkers elkaar aanspreken op uitdagend of agressief gedrag.

Tip 9

Houd regelmatig veiligheidschecks: brandveiligheid, nooduitgangen, vloeren (glas, oneffenheden) en drugsgebruik.

Tip 10

De veilgiheid en geborgenheid van kinderen en vrouwelijke gasten moeten de hoogste prioriteit in uw bedrijf hebben. Maak de gast alert op mogelijk onveilige situaties voor hun kinderen (afstapjes, scherpe voorwerpen, passerend verkeer).

Reageer op dit artikel