artikel

Zo bereidt u een interview voor

Horeca

Meedoen aan een interview biedt u de kans uw visie uit te dragen en hiermee de aandacht te vestigen op uw organisatie of onderneming. Het is bovendien een mooie gelegenheid de betrokken journalist te leren kennen of een bestaande relatie te verbeteren.

  • Wanneer journalisten u benaderen, ga dan allereerst na of u de juiste persoon bent om over het onderwerp meer te vertellen. Misschien is er iemand anders die de materie beter beheerst. Als u toestemt mogen journalisten aannemen dat u weet waarover u praat
  • Het is handig als u zich voorbereidt. Bij het eerste contact met de journalist vraagt u bijvoorbeeld niet alleen wat het onderwerp van gesprek is, maar informeert u ook naar de grote lijn ervan en naar de invalshoek van het verhaal. Ga vooraf bij u zelf na welke vragen mogelijk aan de orde komen
  • U kunt aan de journalist vragen of u het stuk voor publicatie mag inzien. De journalist kan en mag dit weigeren. Als u verzekert dat u uitsluitend feitelijke onjuistheden wil checken en niet de tendens van het artikel wilt beïnvloeden, zal hij soms accoord gaan. Als een journalist vervolgens weigert op uw voorstel een bepaalde verandering door te voeren, dan is dat zijn goed recht
  • Laat u niet van de wijs brengen wanneer er een opnameband meeloopt tijdens het interview. Het bandje wordt achteraf vaak gebruikt om letterlijke citaten in het artikel te kunnen plaatsen.
  • Blijf tijdens het interview u zelf. Speel geen toneel, wees oprecht. Ga ervan uit dat u altijd meer van het onderwerp afweet dan de interviewer. U bent immers gevraagd om uw specialisme.
  • Het interview is voorbij als de journalist is vertrokken. Dus ook de dingen die u zegt als het kladblok al is opgeborgen, vallen in het interview en mogen gebruikt worden in het verslag
  • De interviewer mag in feite alle vragen stellen, aan de andere kant heeft u het recht om een antwoord te weigeren. Omkleed dit dan wel met redenen. Leg uit waarom u geen antwoord kan of wil geven. Het is bovendien geen schande te erkennen dat u iets niet weet. Als dat zo is, zeg dit dan in alle openheid en oprechtheid
  • Reageer op dit artikel