artikel

Zorg over paasweekeinde

Horeca

De gevolgen van de mkz-crisis voor de horeca beperken zich niet langer tot bedrijven in de getroffen gebieden zelf. Landelijk zijn er annuleringen en de gestegen prijs van varkensvlees dwingt restaurants tot mkz-toeslagen. Zorg is er over het paasweekeinde. De traditionele start van het toeristenseizoen dreigt in het water te vallen door massaal wegblijvende Duitsers.

Zorg over paasweekeinde

Bij Koninklijk Horeca Nederland (KHN) was er deze week crisisberaad naar aanleiding van de mond- en klauwzeerproblematiek. Alle leden van KHN krijgen vandaag (vrijdag) een brief in de bus met het verzoek hun omzetderving te melden, zodat de organisatie inzicht kan krijgen in de omvang van de schade. Directeur Jeu Claes sluit niet uit dat KHN namens de leden de overheid met een forse schadeclaim zal confronteren.
KHN heeft besloten álle leden de brief te sturen, omdat door het wegblijven van buitenlandse toeristen de horeca landelijk wordt getroffen door de mkz-problematiek. Volgens Claes worden behalve de Veluwe ook de kuststreek, de Waddeneilanden en de pretparken getroffen. In de brief staat verder hoe ondernemers werktijdverkorting kunnen aanvragen voor hun werknemers, indien ze door de mkz-crisis niet meer op volle kracht kunnen draaien of moeten sluiten.
De 2000 boerderijcampings die Nederland telt, zijn zwaar getroffen. Het is verboden om toeristen op het bedrijf toe te laten. Standsorganisatie LTO Nederland schat de schade per dag op ƒ 800.000,-. Vergelijkbare schade is er voor de veelvuldig op het platteland aanwezige bed & breakfastadressen.

Paastoerisme
Onduidelijk is wat er met Pasen gebeurt. Tijdens het paasweekeinde bezoeken jaarlijks 950.000 toeristen ons land, daarvan heeft tweederde de Duitse nationaliteit.
De landelijke organisatie Toerisme Recreatie Nederland (TRN) verwacht een kleine afname van buitenlandse bezoekers en dagjesmensen tijdens de paasdagen. ‘Op dit moment zijn er vooral in de besmette gebieden annuleringen binnengekomen.’
Een woordvoerder van MKB-Nederland is somberder. Volgens een schatting van MKB-Nederland zijn tot nu toe 2000 bedrijven in de toeristische sector getroffen, ‘maar waarschijnlijk zijn dat er veel meer.’ De organisatie vreest dat Duitse toeristen Nederland massaal zullen mijden.
Uit steekproeven bij de VVV’s in de grote steden blijkt dat er tijdens de paasdagen niet meer of minder reserveringen zijn. De VVV in Amsterdam ziet geen verschil met andere jaren en verwacht dit ook niet zolang de stedelijke gebieden niet tot de risicogebieden behoren.

Varkensvlees
Hoewel mkz tot nu toe alleen is aangetroffen bij rundvee- en schapenbedrijven, niet bij varkensbedrijven, heeft de horeca te maken met fors stijgende varkensvleesprijzen. Werd het rundvlees namelijk altijd al geïmporteerd, door het binnenlandse vervoersverbod moet nu ook het varkensvlees uit het buitenland worden gehaald. Daardoor wordt het fiks duurder.
Horecabedrijven die veel met varkensvlees werken, zien zich gedwongen een mkz-toeslag aan hun gasten in rekening te brengen. Veel Chinese restaurants berekenen inmiddels een toeslag van enkele guldens op hun varkensvleesgerechten. Barbecueketen Gonzales heeft de prijzen per maaltijd met vijf kwartjes verhoogd. Barbecuen bij Gonzales kost nu per persoon ƒ 39,75 in plaats van ƒ 38,50.

Instorten
De hoge prijs van varkensvlees zal zeker instorten. De binnenlandse stallen liggen overvol, en vroeg of laat zal het transportverbod worden opgeheven. Het aanbod zal dan overweldigend zijn. Bovendien zullen de gemiddelde gewichten fors hoger zijn omdat de varkens langer hebben gelegen dan normaal.
De noteringen op de Amsterdamse termijnmarkt geven al aan dat de prijzen fors zullen dalen. Contracten voor deze maand daalden in twee weken met een piek per kilo geslacht gewicht. Daar komt nog bij dat door de weggevallen export naar landen buiten de Europese Unie – door mkz is rund- en varkensexport naar deze zogenaamde derde landen een jaar lang verboden – het aanbod van vlees voor het binnenland en de EU-markt veel hoger is dan anders.
De prijsval zal nog veel groter zijn als Nederland preventief gaat enten. Dan komt er een einde aan de uitvoer naar de EU. Nederland exporteert jaarlijks ruim acht ton varkensvlees, daarvan gaat een ton naar landen buiten de EU. De overige zeven ton wordt binnen de EU afgezet.De verkrijgbaarheid van vis is nog geen probleem. Volgens de groothandels stijgt de vraag weliswaar, maar leidt dat niet tot exorbitante prijsstijgingen.

Reageer op dit artikel