artikel

Vijf juridische vragen aan de horeca-advocaat

Horeca

Hoe kan ik mijn huurprijs verlagen? Hoe vaak mag ik een arbeidscontract verlengen? Wat als de gemeente mij een terras weigert? Mag ik de kamers boven mijn café verhuren voor short stay? Horeca-advocaat Raoul Meester behandelde op de Horecava op woensdag 15 januari 2014 juridische vragen die horecaondernemers veel aan hem stellen.

Vijf juridische vragen aan de horeca-advocaat

1 Hoe kan ik mijn huurprijs verlagen?
Deze vraagt wordt vaak gesteld aan horeca-advocaat Raoul Meester uit Amsterdam. ‘Je gaat je contract bekijken en praten met de verhuurder. Huur je voor een termijn van vijf jaar en die termijn verstrijkt binnenkort, dan kun je je huur laten aanpassen. Huur je voor tien jaar, dan kan het pas als deze termijn verstrijkt. Staat er een termijn van 5 plus 5 jaar in je contract dan kan na de eerste vijf jaar de huur verlaagd worden.

– Gemiddelde huur in de buurt
Hoe stel je dan vervolgens die lagere huurprijs vast? Dit kan in overleg met de verhuurder. De ene partij is soepeler dan de andere,’ zegt Meester op de Horecava. ‘Vaak wordt een gemiddelde genomen van de huren van horecapanden in de buurt. Zorg dat deze berekening compleet is. Het ontbreken van een lage huurprijs kan grote financiële gevolgen hebben.’

2 Hoe vaak kan een arbeidscontract worden verlengd?
‘Dit lijkt een makkelijke vraag maar dat is het niet. Welke cao is van toepassing op je bedrijf? Voor Koninklijke Horeca Nederland-leden gelden andere regels dan voor leden  van het Nederlands Horeca Gilde. Ben je lid van KHN dan mag met ingang van dit jaar ook in de horeca de wettelijke regeling van drie tijdelijke contracten in drie jaar met een onderbreking van ten hoogste drie maanden. Dit houdt in dat als medewerkers die na 31 december 2013 een vierde, vijfde of zesde contract aangeboden krijgen, of hun dienstverband langer dan drie jaar gaat duren, ze automatisch recht hebt op een vast contract. ‘Bekijk dus goed of medewerkers al eerder een of meerdere contract hebben gehad.
WaVoor ondernemers die lid zijn van het Nederlands Horeca Gilde gelden een andere cao. Zij mogen vijf tijdelijke contracten aanbieden.

3 Heb ik als ondernemer ‘recht’ op hectoliterkorting?
Raoul Meester is duidelijk: Nee. ‘Er bestaat vanuit de brouwer geen enkele verplichting om een hectoliterkorting te geven. Twee gerechtshoven in Nederland hebben hier al uitspraak over gedaan. Het gebeurt natuurlijk wel heel vaak, maar een recht is het niet. Vaak hoor je dat ondernemers het eerste jaar een mooie staffelkorting krijgen. Maar wat in het tweede jaar? Als het contractueel niet is vastgelegd, hoeft de brouwer de korting niet voort te zetten.
Ben je als ondernemer vrij van brouwer, dan heb je natuurlijk een goede positie om te onderhandelen over een mooie hectoliterkorting. Maar huur je van de brouwer en ben je een kleine afnemer, dan sta je niet zo sterk.’
Is het dan een oplossing om naar een andere brouwer over te stappen? Ja. Maar dit kan niet als je aan een brouwer gebonden bent via een huurcontract, een bruikleenovereenkomst of een andere overeenkomst met een termijn die nog niet verstreken is.

Advies van Raoul Meester: ‘Zet afspraken over hectoliterkortingen altijd op papier. Vertrouwen op de mooie blauwe ogen van de leverancier is niet meer van deze tijd. Een mailtje is genoeg – bewaar deze dan wel goed.’

4 Wat als ik geen terrasvergunning krijg?
Wat doe ik als ondernemer als ik geen of een te kleine terrasvergunning krijg? ‘In Nederland kun je juridisch niet veel afdingen, maar een terrasvergunning vaak wel. Ambtenaren zullen bij weigering van een terrasvergunning altijd een ontmoedigingsgesprek voeren met de ondernemer waarin ze een terras of de uitbreiding van een bestaand terras afraden. Dit kan ip drie weigeringsgronden: Openbare orde (vechtpartijen) aantasting van het woon- en leefklimaat en de verkeersveiligheid. Argumenten een en twee zijn lastig vooraf vast te stellen en de verkeersveiligheid kun je laten beoordelen door een deskundige van Veilig Verkeer Nederland. Als deze niet in gevaar komt, kun je een terrasvergunning in heel veel gevallen wel afdwingen.

– Altijd doorvragen
Als een ambtenaar je iets weigert of een handhaver zegt dat je bijvoorbeeld geluidsnormen overtreedt; vraag altijd door, adviseert de advocaat. Wat zijn de argumenten? Op basis waarvan overtreed ik de regels? Hoe is het gemeten?
– Aanvechten
Krijg je als horecaondernemer wel een vergunning, maar met beperkingen? Je krijgt bijvoorbeeld wel een terrasvergunning maar niet voor 120 stoelen maar voor 60. Vecht deze dan altijd aan. Binnen zes weken. Anders kun je de vergunning niet meer aanvechten en zegt de gemeente dat je akkoord bent gegaan.

5 Mag ik de ruimte boven mijn café verhuren voor short stay?
‘Moeilijke vraag die van veel factoren afhankelijk is. Amsterdam heeft in haar bestemmingsplannen voor het centrum een verbod op short stay opgenomen. Daar mag het dus niet. Veel andere gemeentes hebben dat (nog) niet gedaan. Als de ruimte boven je café al onttrokken is aan het woningbestand, dan mag het wel. Omdat het niet aangemerkt is als woning gelden dan ook geen strenge geluidsnormen.
Struikelblok bij short stay-verblijven is de brandveiligheid. Voor logiesbedrijven gelden veel strengere eisen dan voor woningen. Sommige gemeentes beschouwen short stay als een bijzondere vorm van wonen en dan gelden er soepelere brandveiligheidseisen.’

Reageer op dit artikel