artikel

Krediet aanvragen bij de bank

Horeca

De indruk bestaat dat banken geen kredieten meer verlenen aan horecabedrijven. Maar er liggen mogelijkheden, zo blijkt. Wie een kredietaanvraag zeer goed voorbereid en zichzelf en zijn plan geloofwaardig presenteert, maakt een kans. Ook nu. Hoe pak je dat aan?

Krediet aanvragen bij de bank

Ondernemer geeft doorslag

Als het gaat om een kredietaanvraag is de ondernemer zelf de belangrijkste factor. Wekt hij vertrouwen? Weet hij waarover hij praat? Komt hij met een gedegen plan, eventueel onderbouwd met marktgegevens? Kan hij het concept helder onder woorden brengen en financieel onderbouwen? De ondernemer moet duidelijk maken dat hij zich heeft verdiept in de markt.

Michiel van Noort van HTC Advies: ‘Hoe meer overtuigingskracht hij in zijn presentatie legt, hoe groter de kans dat de bank zegt: in die ondernemer heb ik vertrouwen, hij gaat het redden. Vergeet ook niet dat banken graag geassocieerd willen worden met succesvolle horecabedrijven.’

Kosten en opbrengsten

De ondernemer moet duidelijk maken hoe hij aankijkt tegen de rentabiliteit. Hij zal kosten en opbrengsten naar voren moeten brengen, zodat de bank conclusies kan trekken. En natuurlijk zal er gesproken moeten worden over het eigen vermogen. Dat zal tegenwoordig 40 tot 50 procent van de totale investering moeten bedragen, zegt Van Noort. Vroeger was dat een kleiner percentage. Onder eigen vermogen worden, naast eigen geld, ook middelen, zoals een auto, en leningen vanuit privé-investeerders gerekend.

borgstellingskrediet

Ook de dekkingsgraad speelt een rol bij het aangaan van een krediet. Banken zijn zoveel mogelijk risicomijdend, ze willen er zeker van zijn dat elke euro terugkomt. Onderpand is welkom. In de vorm van onroerend goed, maar ook in de vorm van inventaris die kan worden verpand aan de bank.
Van Noort: ‘Ook de overheid kan bijspringen, door een staatsgegarandeerd borgstellingskrediet af te geven. In dat geval staat de staat garant voor dat deel van de lening. In ruil daarvoor is de bank genegen om de rente te laten zakken, dankzij het fonds is het risico immers kleiner geworden.’

Benader hoofdkantoor

Het is verstandig om de aanvraag bij meer banken neer te leggen. Maar dan nog bestaat de kans dat u niet krijgt wat u wilt, terwijl u wel een goed plan heeft ingediend. Probeer het dan nog een keer. Bij een andere accountmanager of bij de baas van de accountmanager of bij het hoofdkantoor van de bank.
Die tip komt van horeca-adviseur Ton Lenting. ‘Veel medewerkers van banken zijn door al die ontslagen bang voor hun eigen positie en kiezen daarom voor de zekere weg. Ze zeggen nee tegen de kredietaanvraag. Daarom zult u zeer gedreven moeten zijn en de aanvraag supergoed moeten onderbouwen. Kom op voor het belang van uw zaak, maak duidelijk dat u dat krediet nodig heeft voor de continuïteit van uw bedrijf.’

Andere financiering

Wie een aanvraag indient bij de bank, doet er goed om zich ook te oriënteren op andere financieringsvormen. Op die manier benadrukt u nog een keer een goede ondernemer te zijn die verder kijkt dan alleen de bank. Crowdfunding, waarbij derden geld investeren in het bedrijf, kan een optie zijn. Maar het inschakelen van familie en vrienden kan ook goed uitpakken. Van Noort: ‘Zij mogen onder bepaalde voorwaarden belastingvrij leningen verstrekken. Er zijn behoorlijk veel mensen die dit doen of willen doen.’ Deze mensen verstrekken risicodragend kapitaal. Als de onderneming niet slaagt, raken ze een deel van hun geld of al hun geld kwijt. De rente ligt in deze gevallen hoger dan bij een bankkrediet.

Lening van pandeigenaar

Haal alles uit de kast om in aanmerking te komen voor het krediet. Neem desgewenst contact op met de eigenaar van het pand waarin uw bedrijf is gevestigd of wordt gevestigd. Misschien wil hij een achter-gestelde lening verstrekken waarmee u uw eigen vermogen kunt ophogen, oppert 
Ton Lenting. ‘Dat werkt naar twee kanten. Uw vermogenspositie wordt erdoor versterkt en de bank krijgt meer vertrouwen in de ondernemer omdat deze de pand-eigenaar achter zich heeft staan.’

Verlaag huurprijs

Een lage huurprijs vergroot de levensvatbaarheid van het bedrijf. Op tal van plaatsen vechten horecaondernemers met succes hun huur aan. Een ondernemer die substantieel te veel huur betaalt, kan stappen zetten die leiden tot huurverlaging. Hij zou bijvoorbeeld een taxatie kunnen laten maken om daarna in onderhandeling te gaan met de verhuurder. Ton Lenting: ‘Een lage huurprijs vergroot de terugverdiencapaciteit met als gevolg dat een bank eerder ‘ja’ zegt tegen een kredietaanvraag.’

Leestip: Geen financiering van de bank?

Risicodragend

Hoe betrouwbaar of onbetrouwbaar zijn andere instellingen en bedrijven die zich bezighouden met het verstrekken van kredieten aan horecaondernemers? 
Wie gaat zoeken op het internet komt ze tegen. Eén van hen is de Europese Horeca Financieringsmaatschappij.
Adviseur Michiel van Noort daarover: ‘Deze maatschappij is opgericht door Heineken. Het is een betrouwbare speler die op een zelfde wijze als een bank – dus bij voorkeur op basis van zekerheden – kapitaal 
verstrekt.’ Wie met risicodragende kapitaalverstrekkers in zee gaat, moet zich realiseren dat niet alleen de rente hoger ligt dan bij banken, maar dat de stekker er ook eerder wordt uitgetrokken als de resultaten achterblijven bij de verwachtingen. ‘Zij doen dat sneller omdat ze doorgaans minder zekerheden achter de hand hebben.’

Adviseur

Het inschakelen van een adviseur die weet hoe kredietaanvragen voor horecaondernemingen opgesteld moeten worden, kan helpen. Het is een bekend gegeven dat veel ondernemers daar geen geld in wensen te steken. Het gevolg kan zijn dat ze kansen laten liggen of gedurende een lange tijd te kampen krijgen met te hoge lasten.
Kies voor een adviesbureau dat ervaring heeft met het beoordelen en aanvragen van kredietaanvragen door horeca onder
nemers.

Kraan weer open

Er klinken hier en daar wat geluiden door die er op wijzen dat banken weer wat meer genegen zijn om horecaondernemers tegemoet te komen. Met kredieten bijvoorbeeld. Michiel van Noort laat weten dat een directeur Bedrijven van ABN Amro hem heeft laten weten dat de kraan weer open staat voor horeca-ondernemers.

Dat neemt niet weg dat banken nog steeds zeer op hun hoede zijn. Adviseur Ton Lenting daarover: ‘Een groot percentage starters is binnen één jaar al weer gestopt. Het gaat vooral om mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt en denken: o, daar staat nog een leuk pandje leeg, ik begin daar een lunchroom of iets anders. Wat ook niet meewerkt aan het vertrouwen van banken is dat horecabedrijven moeite hebben om vergunningen te krijgen voor het verkopen van additionele producten, terwijl retailers in veel gevallen wel eten en drinken mogen aanbieden.’

Reageer op dit artikel