artikel

Twee zaken samen onder één dak

Horeca

Twee horecaondernemingen onder één dak heeft als voordeel dat de huur en de andere lasten kunnen worden gedeeld. De ondernemingen profiteren van elkaars netwerk en elkaars naamsbekendheid. Theesalon Lapsang en Lapsang wijnbar in Den Haag bewijzen dat. Maar je moet de afspraken wel vastleggen.

Twee zaken samen onder één dak

1 Elkaar versterken

Twee horecaondernemingen onder één dak kunnen elkaar versterken. Dat kan op verschillende manieren. Na elkaar of gelijktijdig. In het eerste geval kun je denken aan een dagzaak die na 18.00 uur plaatsmaakt om dan de zaak vrij te geven voor de collega die gedurende de avonden actief is. In het tweede geval zijn de ondernemers gelijktijdig in de zaak actief. Denk aan een combinatie van restaurant en bar. De één zit boven, de ander beneden.

2 Minder lasten

Veel ondernemers zullen het hoofd schudden. Mooi bedacht, denken ze, maar het kan niet, het werkt niet, samen onder één dak levert strubbelingen op. Maar er zijn ondernemers die er stellig in geloven. Jeroen Bronkhorst van Wijnstudio (cursussen, proeverij en reizen) bijvoorbeeld. Hij draagt enkele voorbeelden aan van ondernemers die in één en hetzelfde pand actief zijn. Een van die ondernemers runt in de avonduren een wijnbar/restaurant in een theesalon/lunchroom. ‘Deze ondernemer hoefde weinig te investeren en hij betaalt op een locatie in het centrum van Den Haag een stuk minder huur. De andere partij is ook blij, want die kan de huur delen met de collega. Daarnaast versterken beide ondernemingen elkaar. De doelgroep wordt verruimd. Dit is een scenario wat naar mijn mening voor veel ondernemers kansen biedt.’

3 Twee is beter dan één

De hiervoor genoemde combinatie theesalon/lunchroom met wijnbar/restaurant is sinds juli vorig jaar te vinden onder het dak van theesalon Lapsang in Den Haag. In de avonduren is daar een andere onderneming actief als overdag. 
De zusters Evan en Joan Dijkstra zijn ruim vier jaar eigenaar van theesalon Lapsang. Pim de Boer begon in het pand waar zij actief zijn met Lapsang wijnbar/restaurant. Het zijn twee verschillende ondernemingen. Evan Dijkstra: ‘Na drie jaar ondernemen wilden we op deze plaats iets extra’s gaan doen en dachten we eraan om in de avonduren actief te worden. Maar dat blijkt toch moeilijk te zijn. De combinatie dagzaak-avondzaak is een lastige als het gaat om lunchrooms. In veel gevallen houdt dat niet lang stand.’

4 Bekende

Wie met een collega onder één dak gaat ondernemen, moet heel goed weten met wie hij dat doet. Evan Dijkstra: ‘Wij kennen Pim al erg lang en we kennen hem goed. Dat is een voorwaarde. Je moet een team vormen, anders lukt het niet.’ Ze voegt toe dat het verre van makkelijk is een team te vormen dat op elkaar is ingespeeld. Binnen de eigen onderneming is het al lastig. ‘Ondernemers die samen van een pand gebruik willen maken, moeten zich niet blind staren op de voordelen, want dan loopt de samenwerking snel op de klippen.’

5 Blijf Investeren

Een voordeel van samen ondernemen onder één dak is dat de kosten ten aanzien van huur of onroerend goed en de andere lasten worden beperkt. Maar het zal in veel gevallen wel nodig zijn om te investeren, wil je de samenwerking uit de verf laten komen. Pim de Boer, die op het moment van gesprek vakantie viert en daardoor niet aanwezig is, investeerde in de bouw van een wijnbar zodat hij zijn wijnen, hapjes en gerechten optimaal kan presenteren.

6 Werk samen

Bedrijven die onder één dak actief zijn, kunnen gebruikmaken van elkaars sterke punten. Zo gebruiken theesalon Lapsang en Lapsang wijnbar dezelfde wijnkaart. Daarnaast werken beide ondernemingen in de keuken samen bij het bereiden van hapjes en gerechten. Het is overigens noodzakelijk dat de ondernemers er min of meer dezelfde werkwijze op na houden. Evan Dijkstra: ‘Wij bereiden hapjes en gerechten overwegend vers en ambachtelijk. Pim doet dat ook. Zou dat niet zo zijn, dan kun je in onze ogen niet samen in één pand ondernemen. Als je samenwerkt zoals wij doen, zul je hetzelfde doel moeten nastreven en er dezelfde ideeën en denkwijze voor wat betreft ondernemen op na moeten houden.’

7 Leg alles vast

Elkaar goed kennen en weten waaraan je begint, is naar alle waarschijnlijkheid niet genoeg om de samenwerking onder één dak te laten slagen. Er zullen ook zaken van tevoren vastgelegd moeten worden. Want er kan van alles en nog wat gebeuren. Er kan onenigheid ontstaan over kleine en grote dingen. Evan Dijkstra: ‘Onze boekhouder heeft ons daar nadrukkelijk op gewezen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als wij de zaak verkopen of als Pim er ineens mee stopt? En wat is de gang van zaken als we onderling ruzie krijgen? Die zaken hebben we allemaal vooraf laten vastleggen.’

8 Gun elkaar wat

Belangrijke aspecten van samenwerking zijn: het goede gevoel, elkaar wat gunnen en elkaar vertrouwen. Als er eens wat stuk gaat, zal dat meteen gemeld moeten worden, zodat de partijen later geen onenigheid krijgen. Evan Dijkstra: ‘Als je samenwerkt met een heel bijdehand iemand die altijd maar zichzelf probeert zichzelf schoon te praten, dan gaat dat wringen. Ook al gaat het om kleine dagelijkse dingen, zoals een bakplaat die niet is gereinigd. Wantrouwen steekt dan de kop op, met als gevolg dat de samenwerking geen lang leven beschoren is.’

9 Naamsbekendheid

De ondernemingen werken nu bijna een jaar samen. De resultaten overtreffen de verwachtingen. Evan Dijkstra: ‘We zijn erg blij met de samenwerking. Sinds de wijnbar hier is geopend hebben wij het drukker gekregen. Mensen die in de wijnbar een leuke avond beleven, komen op het idee om in een later stadium ons te bezoeken. Maar andersom is dat nog veel nadrukkelijker het geval. Het merendeel van de bezoekers van theesalon Lapsang besluit ook tot een bezoek aan de wijnbar. We profiteren heel duidelijk van elkaars naamsbekendheid.’

Restaurant boven, 
café beneden

Samen in één pand ondernemen is in het verleden vaker voor gekomen. Tot tien jaar geleden exploiteerden twee vrouwelijke ondernemers zes jaar lang elk een horecabedrijf in het pand waar nu café 
De Oude Mol in Den Haag is gevestigd. Het restaurant dat boven was gehuisvest, was van Michele, de bar beneden van Judith. De ondernemers maakten, als het zo uitkwam, gebruik van elkaars medewerkers. En van elkaars producten. Bezoekers van het café konden gebruikmaken van de menukaart van het restaurant. Michele, die eigenaar was van het restaurant zegt: ‘Voor de gasten was het wel vreemd dat ze twee bonnetjes kregen, één van het café en één van het restaurant. Maar verder liep alles naar wens. Dat we ermee zijn gestopt, had niets te maken met de constructie, want die beviel uitstekend. We kenden elkaar ook erg goed. Dat we stopten was een gevolg van het feit dat ik wat anders ging doen.’

Reageer op dit artikel