artikel

Crowdfunding: de vijf meest opvallende trends

Horeca 837

De markt van financieringen via crowdfunding (leningen en aandelen) groeide in 2017 wederom hard. Uit cijfers Crowdfundmarkt blijkt een toename van 36% tot 182,5 miljoen euro. De vijf meest opvallende trends op een rij.

Crowdfunding: de vijf meest opvallende trends

De AFM geregistreerde crowdfundingplatformen publiceerden met elkaar 1470 Nederlandse projecten. De drie platformen Collin Crowdfund, Geldvoorelkaar en Funding Circle financierden de helft hiervan. Een vijftal trends zijn opvallend en duiden erop dat de fundamenten onder de crowdfundingmarkt in beweging zijn.

1. Hogere aangeboden rentes
Investeerders via crowdfunding krijgen steeds hogere rentes aangeboden. De gemiddeld rente op crowdfundingleningen steeg in 2017 naar maar liefst 8,5%. Dit is fors meer dan in zowel 2016 (7,5%) als in 2015 (7,2%).

2. Veel kleine consumentenleningen
De gemiddelde projectomvang daalde in 2017 naar 125.000 euro. Ter vergelijking: in 2016 was dit nog 149.000 euro. De daling van dit gemiddelde komt doordat er steeds meer relatief kleine leningen aan consumenten verstrekt worden via crowdfunding.

3. Meer vastgoed maar horeca blijft koploper
Het aandeel vastgoedprojecten stijgt naar 13% van de totale omvang financiering via crowdfunding. In 2016 was dit nog maar 7% en in 2015 slechts 4%.
Horeca is ook in 2017 de sector met de meeste projecten en de grootste omvang financiering via crowdfunding.

4. Durfkapitaal in de lift
Onder durfkapitaal vallen projecten die via aandelen of converteerbare leningen gefinancierd worden. In 2017 was het marktaandeel van deze twee vormen van crowdfunding 9%. In 2016 was dit 7%.

5. Aantal crowdfundingplatformen heeft piek bereikt
Met 52 AFM-gereguleerde crowdfundingplatformen in de zomer van 2017 is vooralsnog de piek in het aantal platformen bereikt. Eind 2017 staan er namelijk nog maar 50 partijen in het AFM register. Dit is één meer dan eind 2016 maar een dalende trend lijkt ingezet.


Reken je niet meteen rijk

Hoewel crowdfunding flink stijgt in populariteit, is het niet zo dat een horecaondernemer na één telefoontje richting een crowdfundingplatform zich al rijk kan rekenen. Een aantal tips. Want de meeste financieringsaanvragen doorstaan de eerste toets niet. Crowdfundplatformen zijn kritisch op investeringsaanvragen ter bescherming van de investeerder én de ondernemer.

Kritische toetsing

Bij beoordeling van een project wordt nauwkeurig naar de cijfers gekeken. De omzet, brutomarge en personeelskosten zijn hierbij de belangrijkste KPI’s (Kritieke prestatie-indicatoren).

‘Wij ontvangen dagelijks veel aanvragen’, vertelt Mark Tamsma van Horeca Crowdfunding Nederland aan Misset Horeca in een interview in juni vorig jaar. ‘Er is echter een kritische toetsing die als gevolg heeft dat slechts een heel klein deel van de aanvragen wordt gehonoreerd voor publicatie.’ Jaarlijks krijgt het bedrijf zo’n driehonderd aanvragen binnen, daarvan wordt 7 procent positief beoordeeld. Ook bij crowdfundingplatform Collin Crowdfund hanteren ze een strenge kredietbeoordeling. Gemiddeld worden daar twee van de drie aanvragen voor een lening afgewezen. ‘In 2015 zijn er van de zestig leningaanvragen voor een horecaonderneming, er twintig op onze website geplaatst’, aldus commercieel directeur Jan-Willem Onink. Die twintig horecaondernemers waren goed voor in totaal €2.735.000 aan financiering. ‘Het volume van de financieringen in de horeca voor dit jaar bedraagt tot nu toe €3.915.000.’

Leestip: Succesvolle bedrijfsoverdracht

Kosten

Aan horecaondernemers die een crowdfundtraject willen lanceren, wordt – na de eerste toetsing – eenmalig een vast bedrag aan intakekosten gevraagd, daarna wordt als succesfee een percentage over het te financieren bedrag gevraagd.

Crowdfund tips

crowdfunding• Zorg voor een goed onderbouwd ondernemersplan met realistische begrotingen. Bereid je financieringsaanvraag goed voor en neem de tijd voor het samenstellen van je businessplan en financieringsaanvraag.
• Bedenk een gimmick, een cadeautje, een extra motivatie voor de investeerder om juist bij jou een investering te doen. Investeerders vinden dat leuk en het ambassadeurschap wordt versterkt, adviseert Collin Crowdfund.
• Zorg ervoor dat mensen uit je omgeving, zoals leveranciers, klanten, personeel, vrienden en familie tijdig geïnformeerd worden. Dat wordt de pre-publicatiefase genoemd. Dat kan schriftelijk, maar ook via het
organiseren van bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten. Deze inner
circle krijgt vervolgens toegang tot de pitch in een afgeschermde omgeving. Zo geef je als ondernemer je omgeving de kans om te helpen bij het realiseren van je financiering. Na de pre-live periode, krijgt het brede publiek de kans om te investeren.

• Belangrijk na het realiseren van je financiering: blijf in contact met je investeerders en informeer hen met regelmaat over de voortgang van je bedrijf. Investeerders zijn je ambassadeurs. Maak er gebruik van.
• Er zijn vele soorten crowdfunding-projecten die onder andere via internet worden aangeboden. In het register crowdfundingplatformen kun je nakijken welke partijen een vergunning dan wel ontheffing hebben van de AFM, gedragstoezichthouder op de financiële markten.

Feiten en weetjes

• De meeste ondernemers die een financieringsaanvraag doen, hebben een besloten vennootschap. De eenmanszaak en vennootschap onder firma komen respectievelijk op de tweede en de derde plaats, meldt Crowdfundmarkt.
• De horecabranche is goed voor bijna een kwart van alle crowdfinanceprojecten. Dit blijkt uit de eerste kwartaalcijfers van Crowdfundmarkt.
• Van de ondernemingen die financiering ophalen, is ongeveer de helft een starter.
• In 2015 is gemiddeld 7,15 procent rendement per jaar aangeboden op leningen via crowdfunding. Het gemiddelde aangeboden rendement is gedurende het jaar duidelijk toegenomen.
• De gemiddelde looptijd van een crowdfundinglening komt uit op 52,7 maanden.
• In 2015 zijn de meeste projecten aangeboden in Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant.
• Gemiddeld werd bij Horeca Crowdfunding Nederland in 2016 €120.000 per project geïnvesteerd. Het investeringsbedrag lag toen op ongeveer €1500 per
investeerder.
• Gemiddeld werd bij Collin Crowdfund in 2016 €190.000 per horecaproject geïnvesteerd. Het investeringsbedrag lag toen gemiddeld op €1734 per investeerder.

Leestip: Tips voor veilige crowdfunding

Reageer op dit artikel