artikel

‘Plastic, glas en swill beter benutten in de horeca’

Horeca 481

Van 20 t/m 22 november vindt in Gorinchem de vakbeurs Recycling 2018 plaats. Tijdens de beurs verzorgt afvalverwerkingsbedrijf SUEZ drie lezingen over terugwinnen en hergebruik van grondstoffen. Afvalscheiding en hergebruik worden steeds belangrijker, zeker ook in de horeca.

‘Plastic, glas en swill beter benutten in de horeca’

‘Plastic, glas en vooral ‘swill’ zijn belangrijke afvalstromen in de horeca. De snelle veranderingen in die afvalstromen maken dat de vakbeurs Recycling 2018 ook voor de horecasector belangrijk is. Het streven is om zo veel mogelijk producten recyclebaar te maken, maar ook om bij de productie ervan zo veel mogelijk recyclaat als grondstof te gebruiken. Na afvalscheiding en het werken met recyclebare producten, is het daadwerkelijk gebruiken van recyclaat de derde belangrijke stap op weg naar een circulaire economie. En vooral daarop zal de komende tijd de nadruk moeten worden gelegd in afvalverwerking.’ Aldus Annie de Loijer, Directeur Marketing bij SUEZ Recycling and Recovery Netherlands. ‘Want zolang we deze teruggewonnen grondstoffen niet opnieuw inzetten is de cirkel nog niet rond.’

Circulair: hergebruik grondstoffen

De vakbeurs Recycling 2018, deze week in Gorinchem, is in het verleden vooral gericht geweest op afval. Maar het hele vakgebied en ook de vakbeurs zelf zijn nu veel meer gericht op het circulaire, het terugwinnen en hergebruiken van grondstoffen.

Tijdens de vakbeurs Recycling 2018 verzorgt SUEZ drie lezingen. In interactieve workshops gaat SUEZ vooral in op de mogelijkheden van recycling en recovery. De Loijer: ‘Traditioneel is de afvalbranche sterk op logistiek gericht. Wij willen in een bredere kijk de aandacht vestigen op wat er momenteel met de aarde gebeurt: waar beweegt de planeet zich naartoe en wat levert dat op? Een heel grote berg met afval, en daar kunnen we niet mee blijven doorgaan. We leggen de focus op de vraag hoe we veel meer van onze grondstoffen kunnen besparen voor de toekomst. Naast die wereldvisie vertellen we over hoe wij bedrijven concreet kunnen helpen om de overgang te maken van afval naar grondstoffenbeheer. Daarnaast leggen we meer uit wat er allemaal mogelijk is met teruggewonnen grondstoffen.’

Afval ongelooflijk waardevol

Beursorganisator Easyfairs heeft SUEZ om deze bijdragen gevraagd omdat het bedrijf al met veel klanten vergevorderd is in de verwerking van afval voor hergebruik. Afval wordt gescheiden en verzonden naar fabrieken waar het voor een groot deel weer tot secundaire grondstof kan worden verwerkt. Plastic wordt bijvoorbeeld gesorteerd, schoongemaakt en omgevormd tot flakes en korrels, die weer als basis kunnen dienen voor bijvoorbeeld verpakkingen.

De Loijer: ‘En plastic is een goed voorbeeld, maar het geldt natuurlijk voor zo veel mogelijk grondstoffen. Ook papier, hout, glas en metalen kunnen we heel veel opnieuw gebruiken. Afval is ongelooflijk waardevol, en de komende jaren zal hard worden gewerkt aan de bewustwording daarvan, ook op politiek niveau. Het circulair ontwerpen en circulair inkopen moet echt nog groeien.’

Swill: organisch afval, etensresten, koffiedik

In horeca is glas een belangrijke afvalstroom, maar ook ‘swill’, organisch keukenafval en etensresten. Ook koffiedik kan in de horeca wat makkelijker apart worden ingezameld, voor hergebruik in pellets (brandbare korrels voor in pelletkachels), maar ook voor zeep, notitieboeken of bedden voor de kweek van paddenstoelen. Sinaasappelschillen worden tegenwoordig apart ingezameld, omdat die juist de vergisting van al het andere organisch materiaal nadelig beïnvloeden. Veel organisch afval wordt voornamelijk gebruikt voor de productie van biogas en compost. Een deel van de inzamelingswagens van SUEZ rijdt bijvoorbeeld op dat biogas.

De recyclingbranche is de laatste jaren constant in gesprek met verschillende sectoren over de vraag hoe we de afvalstromen kunnen verminderen en vooral: hoe we afval zo goed mogelijk kunnen hergebruiken. ‘En hoe meer schone, gescheiden afvalstromen wij kunnen genereren, hoe meer bedrijven weer nieuwe toepassingen ontdekken voor hergebruik van deze grondstoffen.’

Vakbeurs Recycling 2018 is op 20, 21 en 22 november gratis te bezoeken in Evenementenhal Gorinchem.

Lees ook: Vakbeurs Recycling 2018: horeca als nieuwe doelgroep

Dit artikel is gesponsord door Easyfairs. 

Reageer op dit artikel