blog

Green Key is een uitgehold concept

Horeca

Bovenaan het lijstje eigenschappen van een hotel staat tegenwoordig dat men beschikt over een Green Key-certificering. Enkelejaren geleden was dat zeker iets om trots op te zijn. Niet veel later kon je je echter alleen nog onderscheiden door in de hoogste categorie, goud, te vallen. Inmiddels is het alleen nog interessant als je een puntenrecord […]

Green Key is een uitgehold concept

Bovenaan het lijstje eigenschappen van een hotel staat tegenwoordig dat men beschikt over een Green Key-certificering. Enkele
jaren geleden was dat zeker iets om trots op te zijn. Niet veel later kon je je echter alleen nog onderscheiden door in de hoogste categorie, goud, te vallen. Inmiddels is het alleen nog interessant als je een puntenrecord haalt. Onder de veertig
punten tel je niet meer mee. Je behoort tot de massa. Sterker nog, je wordt als hotel niet eens meer serieus genomen
als je géén gouden Green Key hebt. Het certifi caat is uitgehold en heeft de uiterste houdbaarheidsdatum bereikt.
De vraag is dan ook: Hoe groen ben je eigenlijk met Green Key? Iets heeft waarde als het onderscheidend is, maar
juist dat onderscheidend vermogen is afgebrokkeld. Er zijn diverse manieren om dit op te lossen. Er kan – en daar wordt stiekem al over nagedacht – een nieuwe categorie (platinum) worden toegevoegd. Een andere mogelijkheid is de puntenschaal
opnieuw te defi niëren. Niet langer een punt per norm, maar voor elke norm een schaal van drie punten. Hoe ‘duurzamer’
een norm wordt toegepast, hoe meer punten . Dan moeten wel alle hotels opnieuw gekeurd worden. Een derde mogelijkheid is om binnen de drie groepen – brons, zilver, goud – nog een rangorde aan te brengen. Dan is meteen te zien dat een bedrijf met 29 punten echt anders opereert dan een bedrijf met 40 punten. Dit is overigens geen aanklacht tegen Green Key, integendeel. Ik
denk dat we trots mogen zijn op dit Nederlandse initiatief. Alleen kan het soms geen kwaad je organisatie anders neer te
zetten om beter aan te sluiten bij de veranderende markt en behoefte. Dat doe je als hotelier ook.

 

demian.van.der.reijden@reedbusiness.nl

(0314) 34 97 60
@demianvdreijden

Reageer op dit artikel