blog

Effectieve aanpak van interne incidenten

Horeca

Een intern incident aanpakken, bijvoorbeeld diefstal uit de kassa of diefstal van drank, vergt goed beleid. Hier heb ik in mijn vorige blog bij stilgestaan. Daarnaast heb ik gewezen op de afweging die een horecaondernemer moet maken of u het onderzoek naar een incident uitbesteedt of zelf oppakt. Zelf doen? Dan is methodisch onderzoek goed te gebruiken. Hoe steekt deze methode in elkaar en in welke fase voert u welke stappen uit?

Effectieve aanpak van interne incidenten

Het methodisch onderzoek wordt ook wel vierfasenonderzoek genoemd. Deze naam verwijst naar de vier fasen die in het onderzoek te onderscheiden zijn:

Oriëntatie- of informatiefase

De oriëntatie- of informatiefase is de allerbelangrijkste fase. Cruciaal in deze fase is het verzamelen van informatie (fact finding), zonder dat u over deze informatie een oordeel velt. En dat is vaak erg lastig! Want voor u het weet, heeft u toch een mening gevormd over hetgeen u hoort, leest of ziet. Niet voor niets worden in deze fase de meeste fouten gemaakt.

Voorbereidingsfase

In de tweede fase, de voorbereidingsfase, wordt op basis van de bevindingen bij fase 1 een plan gemaakt over de te nemen vervolgstappen en de te gebruiken methoden. Ga dus vooral niet impulsief aan de slag. Bij de afweging van de mogelijke middelen die u kunt inzetten, spelen proportionaliteit en subsidiariteit een belangrijke rol: is het middel in verhouding, gezien de ernst van het incident? Zijn er geen andere manieren om aan dezelfde informatie te komen met een ‘lichter’ middel? Hier moet echt over nagedacht zijn, anders kan dit later, bij een eventuele rechtszaak, voor problemen zorgen.

Uitvoeringsfase

In de uitvoeringsfase worden de bedachte vervolgstappen uitgevoerd. De vervolgstappen kunnen bestaan uit een technisch en/of een tactisch onderzoek. Ook een mogelijk confronterend interview met betrokkene over het incident speelt zich af in de uitvoeringsfase.

Evaluatiefase

In de vierde fase wordt alles geëvalueerd.

Deze methode helpt u om een onderzoek volgens vaste patronen te laten verlopen. Gedurende een onderzoek doorloopt u de verschillende fases meerdere malen. Bedenk dat iedere fase in het onderzoek zijn eigen doel dient. Daarbij moet u zich er steeds van bewust zijn in welke fase van het methodisch onderzoek u zich bevindt omdat de fasen nooit door elkaar mogen lopen. Het is dus onmogelijk tegelijkertijd in de oriëntatie- en de uitvoeringsfase bezig te zijn.

Tunnelvisie
Door direct conclusies te trekken uit de melding of andere informatie kan er een tunnelvisie ontstaan waardoor je niet meer ‘breed’ naar de vergaarde informatie kijkt. Dit is de meest gemaakte fout tijdens onderzoeken. U kunt een onderzoek verknoeien door tijdens de oriëntatiefase direct al een confronterende vraag aan een betrokkene te stellen: ‘Ik heb aanwijzingen dat jij betrokken bent bij die vermissingen. Hoe leg jij dat uit?’.

Stap eventueel bewust uit de oriëntatiefase naar de evaluatiefase. Analyseer wat u tot dan aan informatie heeft gekregen en met welk doel, en wat de passende vervolgstappen zijn. Het gaat erom dat u steeds opnieuw bedenkt: waar sta ik nu? En hoe ga ik nu verder?

In mijn volgende blog zal ik de verschillende stappen in het onderzoek concreter toelichten. Om te beginnen natuurlijk de oriëntatie- of informatiefase.

Lees hier de eerste blog van Piet van Gelder over interne incidenten.

Reageer op dit artikel