blog

Ik heb een droom

Horeca

Ik geloof niet meer in landelijk bedacht onderwijs dat niet is afgestemd op het bedrijfsleven. Beroepsonderwijs moet regionaal aansluiten bij de wens van regionale ondernemers. Je kunt de (horeca)arbeidsmarkt in Zeeland nu eenmaal niet vergelijken met de arbeidsmarkt in het westen van Nederland. Dat is niet erg, maar wel een feit.

Ik heb een droom
Mark Haagen, eigenaar restaurant-, vergader-, evenementenlocatie Kameryck

Hoe kun je dan wel al het onderwijs en de cao landelijk afspreken? Van bovenaf opleggen in plaats van onderaan beginnen? Dat is wel heel erg ouderwets denken. Ik droom ervan dat ik samen met lokale ondernemers in gesprek kan met de regionale
ROC’s. Dat we samen tot een lesprogramma komen dat echt aansluit bij de lokale ondernemers.

Van mij hoeft een kok niet de Dikke van Dale uit zijn hoofd te kennen, of de wortel van 144 te weten. Wij willen die jongens en meisjes met passie en talent hebben en dit talent verder stimuleren. Geen suffe klankbordgroep maar echt meedenken en bepalen. Dat betekent dat we ook moeten zorgen dat we in ons bedrijf goede leermeesters hebben. Want dat is wel een vereiste. Je leven lang leren. Niet zomaar een takenboek afvinken om er maar vanaf te zijn, maar echt investeren in nieuwe mensen door kennisoverdracht.

Niet alleen voor de witte brigade maar zeker ook voor de zwarte brigade. Als die leermeesters dan gaan overleggen met de opleidingscentra over de taken en de examens, ontstaat er een enorme positieve flow in onze prachtige bedrijfstak.

Stel je voor dat op het regionale ROC het gezamenlijk inwerkprogramma van de lokale bedrijven wordt gedoceerd. Dat men theorieles geeft over hoe wíj vinden dat de gast moet worden behandeld.

Ik vind het ook zó gaaf dat KHN van onderwijs een speerpunt heeft gemaakt. Wellicht komen dromen dan wel uit? Ik heb een droom!

Reageer op dit artikel